Brokerske usluge

Pouzdanost i pametna investicija
na jednom mestu

Brokerske usluge

Pouzdanost i pametna investicija
na jednom mestu

Koristite naše brokerske usluge

Investirajte sa nama

Znajući da su vaša sredstva sigurna može biti vrlo uverljivo u vreme nestabilnosti tržišta. Ostvarite siguran prinos ulaganjem u dužničke hartije od vrednosti – obveznice, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Ulaganje u obveznice pružiće vam stabilnost zbog stalnog prinosa sa unapred utvrđenim iznosom i datumom isplate.

Obveznice možete lako prodati na sekundarnom tržištu pre isteka roka / dospeća.

Nudimo trgovanje na domaćem i inostranom tržištu.

1. Domaćem tržištu

Državne obveznice – emitovane od strane Republike Srbije i Uprave za javni dug RS

 • Primarno trgovanje putem aukcije (preko platforme za trgovanje državnim dužničkim hartijama)
 • Sekundarno tržište (vanberzansko trgovanje)

Investirajte sa nama u domaće državne obveznice denominovane u EUR i RSD i ostvarite pogodnosti:

 • Visoki tržišni prinosi na primarnom i sekundarnom tržištu (sa rokovima dospeća od 2-15 godina)
 • Prinosi: 1,50% – 3,15% (RSD); 0,35% – 2,65% (EUR);
 • Hartije od vrednosti niskog rizika koje vam mogu pomoći da zaštitite svoj kapital
 • Na prihode koje ostvaruje vlasnik obveznica emitovanih od strane Republike Srbije ne plaća se porez
2. Inostranom tržištu

Eurobondovi – Državne, finansijske i korporativne obveznice.

 • Trgovanje se obavlja na stranim berzama
 • Većina trgovanja obveznicama vrši se na vanberzanskom tržištu, direktno između ugovornih strana.

Investiranje u tri tipa euroobveznica sa širokim opsegom dospeća i prinosa:

Državne obveznice emitovane od strane državnih organa:

 • Smatraju se nisko rizičnom investicijom podržanom budžetom vlade
 • Prinos do dospeća: -0,4% do -0,10%
 • Obveznice čine glavni deo investicionog portfolija mnogih institucionalnih investitora (poput penzijskih fondova i osiguravajućih društava).

Finansijske obveznice emitovane od strane finansijskih institucija kao što su banke I osiguravajuća društva:

 • Finansijske obveznice smatraju se obveznicama nižeg rizika od korporativnih obveznica, i osigurane su od strane banke I garantovane imovinom
 • Prinos do dospeća: do 3%
 • Emitenti mogu biti lokalne banke kao i nadnacionalne banke poput Evropske investicione banke

Korporativne obveznice – Dužničke hartije od vrednosti emitovane od strane listiranih korporacija na inostranim tržištima, sa ciljem prikupljanja dodatnih finansijskih sredstava a za potrebe unapređenja i širenja poslovanja:

 • Korporativne obveznice se smatraju obveznicama višeg rizika od finansijskih I državnih obveznica, s obzirom da su osigurana samo sredstvima kompanija.
 • Prinos do dospeća: do 3,9%

Kao ovlašćena banka u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala pružamo investicione usluge I aktivnosti odobrene od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. Članovi smo Centralnog registra, depoa I kliringa hartija od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita, kao I članovi Fonda za zaštitu investitora.

Ako ste zainteresovani da dobijete dodatne informacije o našoj brokerskoj usluzi i tržištima, pozivamo vas da nas kontaktirate na: +381 11 3952 287 i +381 11 3952 288.

Ili putem naše email adrese: info_brokers@apibank.rs i international@apibank.rs (ako govorite samo ruski jezik).