Pouzdanost i pametna investicija na jednom mestu
25.10.2019

API Banka a.d. Beograd, kao član Centralnog registra i Fonda za zaštitu investitora, je u mogućnosti da vam od novembra ponudi kvalitetne i sigurne investicione usluge po povoljnim uslovima.

Naš profesionalni tim novoosnovanog brokerskog odeljenja vam može obezbediti trgovinu finansijskim instrumentima kako na domaćoj tako i na globalnim berzama uključujući i vanberzansko trgovanje.

Investiranje u Srbiji u domaćoj i stranim valutama:

 • Trgovanje na Beogradskoj berzi: akcije i dužničke hartije od vrednosti
 • Investiranje u državne dužničke hartije od vrednosti – na primarnim aukcijama putem aukcijske platforme trezora Uprave za javni dug Ministarstva finansija.

Investiranje u inostranstvu:

 • Trgovanje na preko 30 svetskih berzi (USA, EU – NewYork Stock Exchage, NASDAQ, Xetra…), sa mogućnošću investiranja u akcije i obveznice kao i u investicione fondove (ETF-ove)
 • Vanberzansko trgovanje domaćim i inostranim obveznicama

Prednosti saradnje sa API Bankom:

 • Brzo otvaranje računa za rezidente i nerezidente Srbije
 • Brza realizacija ispostavljenih naloga putem telefona
 • Povoljne provizije
 • Netiranje transakcija koje omogućava klijentima dnevno trgovanje
 • Namenska sredstva za trgovanje se nalaze na posebnim računima kod API Banke i uvek su klijentu na raspolaganju
 • Kada se trguje na inostranim berzama, klijent nema obavezu da sredstva transferuje u inostranstvo, tako da na ovaj način izbegava dodatne troškove i administrativne procedure.
 • Trgovina finansijskim instrumentima je u potpunosti u skladu sa važećim propisima i zakonima domaće regulative i stranih berzi

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o našim brokerskim uslugama i tržištima, možete nas kontaktirati na sledeće brojeve telefona:

+381 11 3952 287

+381 11 3952 288

ili na naš e-mail: info_brokers@apibank.rs

O Pravilima poslovanja Ovlašćene banke API Bank a.d. i Pravilniku o tarifi ovlašćene banke, možete se informisati ovde.