API Banka izvršila upis i uplatu VI emisije akcija
30.04.2020

Obaveštavamo vas da je API Banka 16.04.2020. uvećala svoj kapital za 240.000.000 RSD. Povećanje kapitala je izvršeno u skladu sa finansijskim planom i strategijom razvoja i bitan je pokazatelj visokog nivoa posvećenosti, naročito u trenutnoj  situaciji.

Želimo da se zahvalimo našim klijentima koji su sve vreme bili uz Banku, imajući u vidu da će Banka ceniti njihovu lojalnost i sa jačom kapitalnom bazom te intezivnim poboljšanjem kvaliteta svojih proizvoda i usluga doprineti čvršćem i jačem međusobnom poverenju. Naš tim će svu svoju energiju usmeriti na uvođenje novih proizvoda na tržište i proširenje baze klijenata.