Sveobuhvatna podrška

za Vaše poslovanje
Otvori račun

Sveobuhvatna podrška

za Vaše poslovanje
Otvori račun

Pogodnosti

Individualna usluga
Račun sa više valuta
Govorimo ruski

Dokumenta za otvaranje računa:

  • Identifikacioni dokument - važeći pasoš
  • Račun za komunalne usluge - račun kao dokaz o stanovanju

Napominjemo da API banka poštuje politiku „Upoznaj svog klijenta“ (Know Your Client) i može zahtevati dokumentaciju koja se odnosi na dokaz o izvorima finansiranja vlasnika računa.

API banka može da odbije da otvori račun na osnovu sopstvenog diskrecionog prava. Ograničenja upotrebe pojedinih usluga banke mogu postojati kod stanovnika pojedinih zemalja.

Molimo pažljivo pročitajte dokumentaciju za otvaranje računa za fizička lica:

Mi koristimo komforne kanale komunikacije za naše klijente

Pozovite nas
+381-11-395-2265
Napišite pismo
info@apibank.rs