TEKUĆI RAČUNI
Široke mogućnosti upravljanja sredstvima

Otvorite račun

TEKUĆI RAČUNI
Široke mogućnosti upravljanja sredstvima

Otvorite račun

Pogodnosti

Individualna usluga
Račun sa više valuta
Govorimo ruski

Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Da li može da se dobije usluga na ruskom jeziku u srpskoj banci?

Može. U API Banci.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti kompletnu bankarsku uslugu na ruskom, srpskom i engleskom jeziku.

Da li mogu da otvorim račun u ruskim rubljama u srpskoj banci?

API Banka jedna je od retkih banaka u Srbiji koja nudi otvaranje računa u rubljama. Račun u ruskim rubljama biće posebno koristan za vas ako u Rusiji primate prihod u ruskim rubljama i želite da izvršite prenos na svoj račun u Srbiji.

Koliku sumu mogu da unesem sa sobom u gotovini u stranoj valuti u Srbiju ako nisam državljanin Srbije i nemam dozvolu boravka?

Možete uneti bilo koji iznos, ali ako on prelazi 10.000 evra (ako je u drugoj valuti, protivvrednost pomenute sume), tada ćete morati ispuniti deklaraciju u carinskoj službi, koja će vam izdati carinsku potvrdu.

Koja su ograničenja za polaganje gotovine na moj bankovni račun u Srbiji?

Ako deponujete iznos veći od 10.000 evra ili ekvivalent u drugoj valuti, moraćete da dostavite carinsku potvrdu o unosu novca u Srbiju ili potvrdu druge banke u Srbiji koja potvrđuje podizanje ovog iznosa sa vašeg računa u stranoj valuti.

Koliko gotovine u stranoj valuti mogu da iznesem iz Srbije ako nisam državljanin Srbije i ovde nemam dozvolu boravka?

Možete da iznesete iz Srbije iznos koji ne prelazi 10.000 evra (ili protivvrednost u drugim valutama). Iznos koji prelazi ovaj limit možete da iznesete ako predočite izvod koji potvrđuje da je taj iznos sa vašeg računa u stranoj valuti podignut u banci u Srbiji.

Koja ograničenja postoje za iznošenje gotovine u srpskim dinarima?

Državljani Srbije i stranci mogu uneti i izneti iz zemlje dinare u iznosu koji ne prelazi protivvrednost od 10.000 evra.

Da li mogu da otvorim račun u srpskoj banci ako imam ruski pasoš, ali nemam dozvolu boravka u Srbiji?

Možete.

Ako želim da podignem gotovinu sa svog računa veću od 10.000 evra, šta da radim?

Potrebno je da se obratite Banci (telefonom, e-mailom ili dođete lično) i dostavite zahtev u slobodnoj formi za podizanje gotovine. Banka će pripremiti potreban iznos, u skladu sa limitima iznosa definisanim od strane NBS,  i novac možete podići u nekoj od naših filijala, što ćete naznačiti u zahtevu.

Kako mogu da prebacim novac iz Rusije u Srbiju?

Naša Banka prihvata transfere u rubljama.

Kako mogu da trošim novac sa računa?

Kada otvorite devizni račun, automatski dobijate VISA karticu, koju koristite prilikom kupovine robe i usluga i podizanje gotovine.

Kako mogu da platim komunalne usluge u Srbiji (telefon, internet i ostale komunalije)?

Mobilna aplikacija i e-banking su najpovoljniji način plaćanja redovnih računa. Međutim, da biste koristili ovu uslugu, morate da dobijete dozvolu boravka i živite najmanje 1 godinu u Srbiji. Do tada bi trebalo da dođete u filijalu Banke, gde će vam naši zaposleni pomoći da brzo izvršite plaćanja.

Koje oročene depozite nudi banka?

Banka nudi povoljne kamatne stope na depozite u vodećim valutama.

Da li izdajete potvrde za dobijanje viza i za dobijanje boravišne dozvole?

Naravno! Dobijanje ove usluge oduzeće vam samo nekoliko minuta.

Koliko vremena je potrebno za otvaranje računa?

Procedura otvaranja računa traje do 3 radna dana, zavisno od broja primljenih zahteva u tom trenutku.

Koliko puta moram da dolazim u filijalu Banke?

U filijalu Banke dolazite da podnesete zahtev, da potpišete ugovore o otvaranju računa i da preuzmete kartice.

Mogu li daljinski da podnesem zahtev za otvaranje računa?

Za otvaranje računa, potrebno je vaše lično prisustvo ili možete dati punomoćje da neko u vaše ime otvori račun.

Punomoćje mora biti notarizovano i prevedeno od strane sudskog tumača za ruski jezik i ne sme biti starije od 3 meseca

Iz kojih banaka Ruske Federacije se mogu preneti rublje?

Naša banka prihvata transfere u RUB valuti.

Da li postoje neka ograničenja u smislu iznosa sredstava?

Ne, možete preneti bilo koji iznos, ali Banka ima pravo da zahteva potvrdu o poreklu sredstava.

Da li možete da pošaljete karticu na kućnu adresu?

Ukoliko je adresa van Ruske Federacije, postoji mogućnost slanja kartice preko DHL-a. Ukoliko je adresa u Ruskoj Federaciji imamo mogućnost dostave kartica u Moskvu i Sankt Peterburg.

Kako mogu da zatvorim svoj račun u API Banci? Da li je neophodno lično prisustvo?

Nije neophodno lično prisustvo za zatvaranje računa, to se može uraditi i daljinski.

Da li punomoćnik može da preuzme kartice i PIN kodove?

Da, moguće je.

Da li je moguće povećati dnevni limit na kartici?

Da, moguće je.


Navedeni podaci su informativnog karaktera i na osnovu ovog obaveštenja ne mogu nastati nikakva prava i obaveze za API Bank, niti bilo kakav odgovornost Banke u tom smislu.

Dokumenta za otvaranje računa:

  • Identifikacioni dokument - važeći pasoš
  • Popunjen zahtev za uspostavljanje poslovnog odnosa


Dokumenta za otvaranje računa bez fizičkog prisustva klijenta, po osnovu punomoćja:

  • Kopija pasoša klijenta (ne mora da bude notarizovana)
  • Kopija još jednog ličnog dokumenta klijenta (lična karta, vozačka dozvola, vojna knjižica i sl.)
  • Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) punomoćnika
  • Popunjen zahtev za uspostavljanje poslovne saradnje za klijenta, potpisan od strane punomoćnika
  • Popunjen zahtev za uspostavljanje poslovne saradnje za punomoćnika
  • Punomoćje overeno od strane notara i prevedeno kod ovlašćenog sudskog tumača

Napominjemo da API Banka poštuje politiku „Upoznaj svog klijenta“ (Know Your Client) i može zahtevati dokumentaciju koja se odnosi na dokaz o izvorima finansiranja vlasnika računa.

API Banka može da odbije da otvori račun na osnovu sopstvenog diskrecionog prava. Ograničenja upotrebe pojedinih usluga banke mogu postojati kod stanovnika pojedinih zemalja.

Molimo pažljivo pročitajte dokumentaciju za otvaranje računa za fizička lica:

Ukoliko ste zainteresovani za otvaranje računa u API Banci, možete poslati Zahtev za uspostavljanje poslovnog odnosa za fizička lica za preliminarno odobrenje putem Kontakt forme.

Primer pravilno popunjenog Zahteva pronađite u prilogu i pogledajte, kako biste na pravilan način popunili dokument za slanje.

Zatim popunjen Zahtev (PDF fajl), pošaljite putem popunjene Kontakt forme koja se nalazi u nastavku na stranici sajta.

U najkraćem mogućem roku zaposleni API Banke će Vas kontaktirati radi zakazivanja termina za otvaranje računa.

U slučaju dobijanja pozitivnog odgovora za uspostavljanje poslovnog odnosa, potrebno je u roku od 5 radnih dana da dođete u jednu od naših filijala, kako bi Vas kolege identifikovale.
Ukoliko u roku od 5 radnih dana ne dođete na identifikaciju u filijalu, Vaš zahtev će se smatrati nevažećim.