O NAMA

API Banka a.d. Beograd nastala je prodajom VTB Banke a.d. Beograd ruskom investitoru Andreju Šljahovoju u julu 2018. godine. Kao rezultat sklapanja ugovora banka više nije deo VTB Grupe sa sedištem u Sankt Peterburgu (Rusija).

Novi vlasnik banke Andrej Šljahovoj je poreklom sa Dalekog istoka Rusije, iz grada Habarovska, i ima bogato iskustvo u oblasti bankarstva i finansijskih usluga. On je takođe poznati preduzenik u Rusiji, a iza sebe ima odlične rezultate na projektima u oblasti nekretnina i poljoprivrede.

Andrej Šljahovoj predstavlja Rusku Federaciju na brojnim međunarodnim bankarskim forumima, član je Upravnog odbora Udruženja regionalnih banaka Rusije, pruža konsultantsku i upravljačku podršku projektima Vlade Ruske Federacije u cilju razvoja Dalekog istočnog regiona Rusije te je dobio priznanje predsednika Rusije.

U isto vreme Andrej Šljahovoj vidi velike mogućnosti na evropskom bankarskom tržištu i veruje da može da iskoristi svoje bankarsko iskustvo, jačajući ugled brenda API Bank u centralnoj Evropi.

Novi naziv banke odražava njegovo novo lice i viziju budućnosti. Naziv i oznaka banke simbolizuju konstantan rast i razvoj koji je u isto vreme tehnološki ali i organski. On odražava digitalnu sredinu u kojoj živimo i predstavlja viziju budućnosti akcionara. Digitalno bankarstvo i primena najnovijih finansijskih tehnologija biće ključni elementi u razvoju strategije banke.

API Bank a.d. Beograd će nastaviti da pruža izvanrednu uslugu malim i srednjim preduzećima i biće prvi izbor klijenata pojedinaca koji traže personalizovan pristup i odličan korisnički servis.

Naši zaposleni su najvažniji resurs banke. Sa diplomama vodećih univerziteta u Srbiji i EU i praktičnim i temeljnim iskustvom u industriji bankarskih usluga i dobrim poznanjem srpskog, engleskog a često i ruskog, oni svakodnevno pomažu klijentima sa najzahtevnijim poslovima.

Menadžment

Izvršni odbor

Marija Stepina– Predsednik Izvršnog odbora
Marija Stepina je Predsednik Izvršnog odbora od decembra 2018. godine. Marija ima više od dvadeset godina radnog iskustva u bankarskom sektoru. Tokom devet godina je radila u letonskoj banci Norvik, najpre kao rukovodilac sektora za reviziju, a zatim kao rukovodilac finansijsko-analitičkog upravljanja, da bi najzad postala član Izvršnog odbora i finansijski direktor. Pre Norvik banke, bila je šef službe interne revizije u Sampo banci i Pareks banci. Tri godine pre početka rada u API banci Beograd, Marija se, objedinivši ranije stečeno iskustvo i veštine, bavila samostalnom delatnošću, pružajući inostranim investitorima konsalting usluge u oblasti investicija. “Za uspešno bankarsko poslovanje u savremenim uslovima mnogo toga je bitno, ali samo dobro koordiniran i stručan tim je sposoban da organizaciju vodi napred. Brzina i kvalitet su konkurentne prednosti svake male organizacije, a mi ćemo ih realizovati.”
Valentina Kejša– Član Izvršnog odbora
Valentina Kejša je član Izvršnog odbora od decembra 2018. godine. Valentina ima više od dvadeset tri godine radnog iskustva u bankarskom sektoru, a najveći deo je provela radeći u letonskoj bankarskoj grupaciji Norvik. Od 2012. do 2018. godine, Valentina je radila na poziciji člana Izvršnog odbora Norvik Asset Management, a u periodu od 2005. do 2013. godine kao član Upravnog odbora Norvik banke. Pre nego što se pridružila timu API Banke, bila je na poziciji potpredsednika letonske Meridian Trade banke Riga, gde je bila zadužena za kreditiranje. Po njenom mišljenju, sveobuhvatno iskustvo i sposobnost dubljeg poimanja specifičnosti poslovnih projekata je neodvojiva prednost uspešnog razvoja kreditiranja i investiranja.
Radomir Stevanović– Član Izvršnog odbora
Radomir Stevanović je član Izvršnog odbora od decembra 2018.godine. Radomir ima više od 20 godina radnog iskustva u domaćem bankarskom sektoru, a najviše u domenu vođenja i upravljanja Sektorom sredstava i likvidnosti, gde je na mestu direktora u Banci radio od 2008. godine. Svoju karijeru je počeo u Societe Generale Yugoslav Bank AD Beograd u okviru Sektora rada sa privredom, ali je ubrzo prešao da vodi Odeljenje podrške Sektoru sredstava i likvidnosti. Nakon toga je svoju karijeru nastavio na rukovodećim pozicijama u različitim bankama u Srbiji, kao odgovorno lice u poslovima Sektora sredstava i likvidnosti. “Uvek mi je bilo zanimljivo da profesionalno napredujem i razvijam se, i veoma se radujem tome što savremene tehnologije i globalizacija pružaju sve više mogućnosti za to.”
Ina Zarina– Član Izvršnog odbora
Ina Zarina je član Izvršnog odbora od februara 2019. godine. Ina ima više od 10 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru u oblasti usklađenosti poslovanja. Pre toga je radila u internacionalnoj finteh kompaniji Mintos Marketplace AS na poziciji šefa odeljenja za upravljanje i prihvatanje zahteva AMS i sankcija (AML/CTF and sanction compliance). Pre toga je bila rukovodilac službe AML/CTF u Blue Orange Bank AS (Letonija). Ina poseduje međunarodni sertifikat za suzbijanje pranja novca (CAMS) i član je udruženja ACAMS (The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), a takođe redovno učestvuje na međunarodnim konferencijama i seminarima u oblasti uprave i kontrole rizika usklađenosti. “Danas je usklađenost banaka sa najvišim standardima i zahtevima u oblasti usklađenosti poslovanja, uključujući suzbijanje legalizacije sredstava, dobijenih na nezakonit način ključno i iz tog razloga ovoj funkciji posvećujemo posebnu pažnju i ulažemo značajne resurse u aktivnosti које se tiču upravljanja i kontrole rizika usklađenosti”- komentariše oblast za koju je nadležna u API Banci Ina.

Članovi Upravnog odbora

Andrej Šljahovoj– Predsednik Upravnog odbora
Andrej Šljahovoj je Predsednik Upravnog odbora API Banke od oktobra 2018. godine. Andrej Šljahovoj je ekonomski stručnjak sa više od 25 godina radnog iskustva u finansijskom sektoru, koji je bio angažovan u institucijama za upravljanje i kontrolu banaka. Doktor je ekonomskih nauka. Takođe, on je i poznati ruski preduzetnik sa ozbiljnim iskustvom u realizaciji projekata u oblasti nekretnina i poljoprivrede. Šljahovoj je istovremeno predstavnik Ruske Federacije u nekoliko internacionalnih bankarskih foruma, a takođe je i član Udruženja regionalnih banaka Rusije, pružajući savetodavnu i upravljačku podršku projektima Vlade Ruske Federacije, usmerenim na razvoj dalekoistočnog regiona Rusije, a nagrađen je i počasnom diplomom, koju mu je uručio predsednik Rusije. A. Šljahovoj smatra da je bankarsko tržište Centralne Evrope krajnje perspektivno imajući u vidu potencijalni rast i siguran je da će, koristeći svoje bankarsko iskustvo, omogućiti prepoznatljivost brenda API Banke u ovom regionu.
Dmitrij Panurskis– član Upravnog odbora
Dmitrij Panurskis je član Upravnog odbora banke od novembra 2018. godine. Dmitrij je svoju karijeru počeo u AS Parex Bank, jednoj od vodećih kreditnih ustanova Republike Letonije, gde je bio odgovorno lice za obračunsko-blagajničke poslove, a kasnije za rad sa klijentima-nerezidentima. Nadalje, Dmitrij je svoju karijeru nastavio u AS Baltikums Bank (trenutno BlueOrangeBank), ali već na poziciji višeg privatnog bankara i potpredsednika banke. U ovom momentu, Dmitrij je vlasnik i član Izvršnih organa nekoliko kompanija, koje su aktivno zastupljene na evropskom tržištu i bave se pružanjem finansijskih usluga i razvojem softvera i različitih rešenja, koja su tražena na finansijskim tržištima.
Marjan Milošević– član Upravnog odbora
Marjan Milošević je izabran za člana Upravnog odbora Banke u novembru 2018. Godine. g. Marjan Milošević ima značajno iskustvo u finansijskom sektoru koje je stekao radeći na rukovodećim pozicijama u inostranim kompanijama. Obavljao je poslove finansijskog planiranja, kontrole izvršavanja planskih mera i aktivnosti, kao i poslove definisanja ključnih parametara za poslovni razvoj. Takodje, bavio se analizom i koordinacijom ekonomsko-finansijskih poslova, finansijskim računovodstvom, kao i upravljanjem finansijskim rizicima.
Inga Mukane– član Upravnog odbora
Tokom 19 godina, Inga Mukane je radila u komercijalnim bankama u Letoniji, prošavši put od analitičara do direktora za usklađivanje, usavršavajući na taj način svoje kompetencije u bankarskom sektoru, kao i oblasti usklađivanja i AML/СTF. Od 2013. do 2016. godine, Inga je član Izvršnog odbora Baltikums Bank (novo ime BlueOrange Bank), Letonija. Inga je takođe sertifikovani AML ekspert i CAMS instruktor i predaje na Riga Business School. Magistrirala je u Riga International School of Economics and Business Administration i stekla međunarodnu diplomu o usklađenosti u International Compliance Association.
Mitar Drobnjaković– član Upravnog odbora
Mitar Drobnjaković je reimenovan za člana Upravnog odbora banke u decembru 2018 godine. g. Mitar Drobnjaković je magistar ekonomskih nauka sa završenim magistarskim studijama iz oblasti fiskalnog menadžmenta. Tokom svoje bogate karijere uglavnom se na rukovodećim i upravljačkim pozicijama bavio spoljnom trgovinom. Od januara 2015 zamenik je predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći obrazovanu na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije.