O NAMA

API Bank ad Beograd je mala banka u potpunom vlasništvu privatnog investitora sa Dalekog istoka Rusije. Kao ključ uspeha Banke, Andrej Šljahovoj vidi u postepenom kreiranju poslovnog modela sa rešenjima za klijente, koji će uočavati prednost malog igrača u odnosu na tržišne divove.

Biti fleksibilan i dinamičan u poslovanju, pratiti promene u tehnologijama i regulativama, održavati stabilnost u upravljanju rizikom - ključni su prioriteti razvoja naše Banke.

Novo ime Banke odražava njeno novo lice i viziju budućnosti. Ime i logo banke simbolizuju stalni rast i razvoj, kako u tehnološkom tako i u organskom smislu. Odražava digitalno okruženje u kojem živimo i ka kome je Banka usmerena. Digitalno bankarstvo i primena najnovijih finansijskih tehnologija postaće najbitniji elementi dugoročne strategije Banke.

API Banka će nastaviti da formira portfolio kredita i bankarskih usluga za srpske kompanije, obraćajući pažnju na izvanredan nivo usluga i visok kvalitet samog portfolija.

Za fizička lica, nudimo individualni pristup i širok spektar najpotrebnijih usluga.

Takođe smo otvoreni za strance. Klijenti imaju mogućnost dobijanja usluga na srpskom, engleskom i ruskom jeziku.

Menadžment

Izvršni odbor

Marija Stepina– Predsednik Izvršnog odbora
Marija Stepina je Predsednik Izvršnog odbora od decembra 2018. godine. Marija ima više od dvadeset godina radnog iskustva u bankarskom sektoru. Tokom devet godina je radila u letonskoj banci Norvik, najpre kao rukovodilac sektora za reviziju, a zatim kao rukovodilac finansijsko-analitičkog upravljanja, da bi najzad postala član Izvršnog odbora i finansijski direktor. Pre Norvik banke, bila je šef službe interne revizije u Sampo banci i Pareks banci. Tri godine pre početka rada u API banci Beograd, Marija se, objedinivši ranije stečeno iskustvo i veštine, bavila samostalnom delatnošću, pružajući inostranim investitorima konsalting usluge u oblasti investicija. “Za uspešno bankarsko poslovanje u savremenim uslovima mnogo toga je bitno, ali samo dobro koordiniran i stručan tim je sposoban da organizaciju vodi napred. Brzina i kvalitet su konkurentne prednosti svake male organizacije, a mi ćemo ih realizovati.”
Valentina Kejša– Član Izvršnog odbora
Valentina Kejša je član Izvršnog odbora od decembra 2018. godine. Valentina ima više od dvadeset tri godine radnog iskustva u bankarskom sektoru, a najveći deo je provela radeći u letonskoj bankarskoj grupaciji Norvik. Od 2012. do 2018. godine, Valentina je radila na poziciji člana Izvršnog odbora Norvik Asset Management, a u periodu od 2005. do 2013. godine kao član Upravnog odbora Norvik banke. Pre nego što se pridružila timu API Banke, bila je na poziciji potpredsednika letonske Meridian Trade banke Riga, gde je bila zadužena za kreditiranje. Po njenom mišljenju, sveobuhvatno iskustvo i sposobnost dubljeg poimanja specifičnosti poslovnih projekata je neodvojiva prednost uspešnog razvoja kreditiranja i investiranja.
Radomir Stevanović– Član Izvršnog odbora
Radomir Stevanović je član Izvršnog odbora od decembra 2018.godine. Radomir ima više od 20 godina radnog iskustva u domaćem bankarskom sektoru, a najviše u domenu vođenja i upravljanja Sektorom sredstava i likvidnosti, gde je na mestu direktora u Banci radio od 2008. godine. Svoju karijeru je počeo u Societe Generale Yugoslav Bank AD Beograd u okviru Sektora rada sa privredom, ali je ubrzo prešao da vodi Odeljenje podrške Sektoru sredstava i likvidnosti. Nakon toga je svoju karijeru nastavio na rukovodećim pozicijama u različitim bankama u Srbiji, kao odgovorno lice u poslovima Sektora sredstava i likvidnosti. “Uvek mi je bilo zanimljivo da profesionalno napredujem i razvijam se, i veoma se radujem tome što savremene tehnologije i globalizacija pružaju sve više mogućnosti za to.”
Ina Zarina– Član Izvršnog odbora
Ina Zarina je član Izvršnog odbora od februara 2019. godine. Ina ima više od 10 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru u oblasti usklađenosti poslovanja. Pre toga je radila u internacionalnoj finteh kompaniji Mintos Marketplace AS na poziciji šefa odeljenja za upravljanje i prihvatanje zahteva AMS i sankcija (AML/CTF and sanction compliance). Pre toga je bila rukovodilac službe AML/CTF u Blue Orange Bank AS (Letonija). Ina poseduje međunarodni sertifikat za suzbijanje pranja novca (CAMS) i član je udruženja ACAMS (The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), a takođe redovno učestvuje na međunarodnim konferencijama i seminarima u oblasti uprave i kontrole rizika usklađenosti. “Danas je usklađenost banaka sa najvišim standardima i zahtevima u oblasti usklađenosti poslovanja, uključujući suzbijanje legalizacije sredstava, dobijenih na nezakonit način ključno i iz tog razloga ovoj funkciji posvećujemo posebnu pažnju i ulažemo značajne resurse u aktivnosti које se tiču upravljanja i kontrole rizika usklađenosti”- komentariše oblast za koju je nadležna u API Banci Ina.

Članovi Upravnog odbora

Andrej Šljahovoj– Predsednik Upravnog odbora
Andrej Šljahovoj je Predsednik Upravnog odbora API Banke od oktobra 2018. godine. Andrej Šljahovoj je ekonomski stručnjak sa više od 25 godina radnog iskustva u finansijskom sektoru, koji je bio angažovan u institucijama za upravljanje i kontrolu banaka. Doktor je ekonomskih nauka. Takođe, on je i poznati ruski preduzetnik sa ozbiljnim iskustvom u realizaciji projekata u oblasti nekretnina i poljoprivrede. Šljahovoj je istovremeno predstavnik Ruske Federacije u nekoliko internacionalnih bankarskih foruma, a takođe je i član Udruženja regionalnih banaka Rusije, pružajući savetodavnu i upravljačku podršku projektima Vlade Ruske Federacije, usmerenim na razvoj dalekoistočnog regiona Rusije, a nagrađen je i počasnom diplomom, koju mu je uručio predsednik Rusije. A. Šljahovoj smatra da je bankarsko tržište Centralne Evrope krajnje perspektivno imajući u vidu potencijalni rast i siguran je da će, koristeći svoje bankarsko iskustvo, omogućiti prepoznatljivost brenda API Banke u ovom regionu.
Dmitrij Panurskis– član Upravnog odbora
Dmitrij Panurskis je član Upravnog odbora banke od novembra 2018. godine. Dmitrij je svoju karijeru počeo u AS Parex Bank, jednoj od vodećih kreditnih ustanova Republike Letonije, gde je bio odgovorno lice za obračunsko-blagajničke poslove, a kasnije za rad sa klijentima-nerezidentima. Nadalje, Dmitrij je svoju karijeru nastavio u AS Baltikums Bank (trenutno BlueOrangeBank), ali već na poziciji višeg privatnog bankara i potpredsednika banke. U ovom momentu, Dmitrij je vlasnik i član Izvršnih organa nekoliko kompanija, koje su aktivno zastupljene na evropskom tržištu i bave se pružanjem finansijskih usluga i razvojem softvera i različitih rešenja, koja su tražena na finansijskim tržištima.
Mitar Drobnjaković– član Upravnog odbora
Mitar Drobnjaković je reimenovan za člana Upravnog odbora banke u decembru 2018 godine. g. Mitar Drobnjaković je magistar ekonomskih nauka sa završenim magistarskim studijama iz oblasti fiskalnog menadžmenta. Tokom svoje bogate karijere uglavnom se na rukovodećim i upravljačkim pozicijama bavio spoljnom trgovinom. Od januara 2015 zamenik je predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći obrazovanu na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije.
Petr Rasocha– član Upravnog odbora
Petr Rasocha je izabran za člana Upravnog odbora Banke u maju 2020. godine. Tokom svoje profesionalne karijere obavljao je veoma raznolike dužnosti na najvišim menadžerskim pozicijama, od upravljanja procesima i rizikom, finansijskog upravljanja, vođenja tima i sveobuhvatnog upravljanja kompanijama koje se nalaze njegovoj bogatoj poslovnoj biografiji – Vyruchai Dengi, IBM, VAB Bank i Citibank Češka.
Branislav Ristić– član Upravnog odbora
Branislav Ristić je član Upravnog odbora od marta 2020. godine. Tokom dugogodišnje advokatske karijere radio je na izradi kompleksnih pravnih mišljenja koja su se odnosila na tumačenja zakona iz oblasti privrednog prava, radnih odnosa, regulative Narodne banke Srbije, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o stečaju, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dr. Iza sebe ima nekoliko uspešno realizovanih procesa ”due diligence”, zastupanja u prodaji i kupovini iz stečaja, projekata uspostavljanja procesa naplate potraživanja a bio je angažovan i na projektu Svetske banke na uređenju procesa postupanja Katastra po zahtevima u prvom i drugom stepenu.

Ljudski resursi su najvrednija imovina Banke. Posedujući diplome sa vodećih univerziteta u Srbiji i EU, uz visoko profesionalno znanje iz oblasti bankarskih usluga i suštinsko razumevanje stvari, naši zaposleni rešavaju najsloženije zadatke prilikom svakodnevnog savetovanja klijenata. Na taj način razvijamo specifične uslužne modele kako bismo na najbolji mogući način odgovorili na potrebe klijenata.

Organizaciona šema Banke