O NAMA

API Bank ad Beograd je mala banka u potpunom vlasništvu srpske kompanije AZRS INVEST d.o.o. Banka kao ključ uspeha vidi u postepenom kreiranju poslovnog modela sa rešenjima za klijente, koji će uočavati prednost malog igrača u odnosu na tržišne divove.

Biti fleksibilan i dinamičan u poslovanju, pratiti promene u tehnologijama i regulativama, održavati stabilnost u upravljanju rizikom - ključni su prioriteti razvoja naše Banke.

Novo ime Banke odražava njeno novo lice i viziju budućnosti. Ime i logo banke simbolizuju stalni rast i razvoj, kako u tehnološkom tako i u organskom smislu. Odražava digitalno okruženje u kojem živimo i ka kome je Banka usmerena. Digitalno bankarstvo i primena najnovijih finansijskih tehnologija postaće najbitniji elementi dugoročne strategije Banke.

API Banka će nastaviti da formira portfolio kredita i bankarskih usluga za srpske kompanije, obraćajući pažnju na izvanredan nivo usluga i visok kvalitet samog portfolija.

Za fizička lica, nudimo individualni pristup i širok spektar najpotrebnijih usluga.

Takođe smo otvoreni za strance. Klijenti imaju mogućnost dobijanja usluga na srpskom, engleskom i ruskom jeziku.

Menadžment

Izvršni odbor

Valentina Keiša– Predsednik Izvršnog odbora
Valentina Keiša je 17. marta 2022. godine odlukom Upravnog odbora imenovana na funkciju Predsednika Izvršnog odbora Banke. Od novembra 2018. godine do trenutka imenovanja, Valentina je bila član Izvršnog odbora Banke. Valentina poseduje značajno radno iskustvo u bankarskom sektoru, stečeno u različitim oblastima bankarske delatnosti tokom više od dvadeset pet godina. U 2005. godini, sa pozicije Direktora za međunarodne projekte u letonskoj Lateko Banci, Valentina je postavljena na funkciju člana Upravnog odbora banke. U 2013. godini i narednih pet godina, Valentina je bila član Izvršnog odbora Norvik Asset Management, a zatim je obavljala funkciju starijeg potpredsednika Meridian Trade Banke, zaduženog za kreditiranje.
Radomir Stevanović– Član Izvršnog odbora
Radomir Stevanović je član Izvršnog odbora od decembra 2018.godine. Radomir ima više od 20 godina radnog iskustva u domaćem bankarskom sektoru, a najviše u domenu vođenja i upravljanja Sektorom sredstava i likvidnosti, gde je na mestu direktora u Banci radio od 2008. godine. Svoju karijeru je počeo u Societe Generale Yugoslav Bank AD Beograd u okviru Sektora rada sa privredom, ali je ubrzo prešao da vodi Odeljenje podrške Sektoru sredstava i likvidnosti. Nakon toga je svoju karijeru nastavio na rukovodećim pozicijama u različitim bankama u Srbiji, kao odgovorno lice u poslovima Sektora sredstava i likvidnosti. “Uvek mi je bilo zanimljivo da profesionalno napredujem i razvijam se, i veoma se radujem tome što savremene tehnologije i globalizacija pružaju sve više mogućnosti za to.”

Članovi Upravnog odbora

Andrej Šljahovoj– Predsednik Upravnog odbora
Andrej Šljahovoj je Predsednik Upravnog odbora API Banke od oktobra 2018. godine. Andrej Šljahovoj je ekonomski stručnjak sa više od 25 godina radnog iskustva u finansijskom sektoru, koji je bio angažovan u institucijama za upravljanje i kontrolu banaka. Doktor je ekonomskih nauka. Takođe, on je i poznati ruski preduzetnik sa ozbiljnim iskustvom u realizaciji projekata u oblasti nekretnina i poljoprivrede. Šljahovoj je istovremeno predstavnik Ruske Federacije u nekoliko internacionalnih bankarskih foruma, a takođe je i član Udruženja regionalnih banaka Rusije, pružajući savetodavnu i upravljačku podršku projektima Vlade Ruske Federacije, usmerenim na razvoj dalekoistočnog regiona Rusije, a nagrađen je i počasnom diplomom, koju mu je uručio predsednik Rusije. A. Šljahovoj smatra da je bankarsko tržište Centralne Evrope krajnje perspektivno imajući u vidu potencijalni rast i siguran je da će, koristeći svoje bankarsko iskustvo, omogućiti prepoznatljivost brenda API Banke u ovom regionu.
Petr Rasocha– član Upravnog odbora
Petr Rasocha je izabran za člana Upravnog odbora Banke u maju 2020. godine. Tokom svoje profesionalne karijere obavljao je veoma raznolike dužnosti na najvišim menadžerskim pozicijama, od upravljanja procesima i rizikom, finansijskog upravljanja, vođenja tima i sveobuhvatnog upravljanja kompanijama koje se nalaze njegovoj bogatoj poslovnoj biografiji – Vyruchai Dengi, IBM, VAB Bank i Citibank Češka.
Goran Ljubičić– član Upravnog odbora
Goran Ljubičić je tokom dugogodišnje karijere u privredi bio na rukovodećim finansijskim i upravljačkim pozicijama brojnih internacionalnih kompanija. Angažovan na poslovima sa velikim finansijskim institucijama, bankama i inostranim investitorima, svojim bogatim iskustvom ostvaruje značajan doprinos na polju kreiranja procesa odlučivanja i evaluacije finansijskih plasmana. Goranovo dobro poznavanje lokalnog načina privređivanja i uslova na lokalnom mikro nivou, značajno je u smislu doprinosa još boljoj prilagođenosti bankarskih proizvoda potrebama lokalnog tržišta.
Vladislav Šljahovoj– član Upravnog odbora
Vladislav Šljahovoj je diplomirao pravo na ruskom Tihookeanskom državnom univerzitetu. Nakon što je bio na pozicijama višeg istražitelja i pomoćnika Suda Evroazijske ekonomske zajednice iz Ruske Federacije u Minsku, više od 5 godina uspešno upravlja akcionarskim društvom “Centralno tržište”, u Ruskoj Federaciji, koje je osvojilo brojne nagrade. Kompanija je zauzela je 18. mesto među 646.000 preduzeća u svojoj vrsti delatnosti - upravljanje sopstvenim nestambenim nekretninama. Vladislavljevo obrazovanje u oblasti prava, radno iskustvo u pravosudnim organima i sudu i iskustvo u upravljanju nekretninama su dobar osnov za upravljanje rizicima povezanih sa imovinom. Pridružio se upravljačkom timu API Banke sa ciljem da poboljša stručnost primenom svog širokog poznavanja prava i praktičnog razumevanja u oblastima u kojima će se Banka razvijati.
Zoran Mitrović– član Upravnog odbora
Zoran Mitrović je tokom svoje bogate karijere radio na brojnim visokim rukovodećim pozicijama u oblasti finansija i ekonomskih poslova u renomiranim kompanijama u Srbiji i njihovim inostranim entitetima. Do imenovanja za člana Upravnog odbora, unapređenju poslovanja i efikasnosti sistema internih kontrola API Bank a.d. Beograd, doprinosio je sa pozicije nezavisnog člana Odbora za reviziju Banke. U novom mandatu vršiće funkciju Predsednika Odbora za reviziju. Aktivan je u nekoliko profesionalnih, komorskih i sportskih udruženja. Svoja znanja koja poseduje u oblasti finansija, računovodstva, sistema internih kontrola i spoljno – ekonomske delatnosti, iskustvo u oblasti korporativnog upravljanja u velikim poslovnim sistemima, stavlja na raspolaganje timu Banke radi poboljšanja tržišne pozicije i razvoja upravljačkih i kontrolnih funkcija Banke.

Ljudski resursi su najvrednija imovina Banke. Posedujući diplome sa vodećih univerziteta u Srbiji i EU, uz visoko profesionalno znanje iz oblasti bankarskih usluga i suštinsko razumevanje stvari, naši zaposleni rešavaju najsloženije zadatke prilikom svakodnevnog savetovanja klijenata. Na taj način razvijamo specifične uslužne modele kako bismo na najbolji mogući način odgovorili na potrebe klijenata.

Organizaciona šema Banke