O NAMA

API Bank ad Beograd je mala banka u potpunom vlasništvu srpske kompanije AZRS INVEST d.o.o. Banka svoj ključ uspeha vidi u postepenom kreiranju poslovnog modela sa personalizovanim rešenjima za klijente, koji će uočavati prednost malog igrača u odnosu na tržišne divove.

Biti fleksibilan i dinamičan u poslovanju, pratiti promene u tehnologijama i regulativi, održavati stabilnost u upravljanju rizikom - ključni su prioriteti razvoja naše Banke.

Ime Banke – API (Aplikativni Programski Interfejs) odražava viziju budućnosti i simbolizuje stalni rast i razvoj, kako u tehnološkom tako i u organskom smislu. Predstavlja digitalno okruženje u kom živimo i ka kom je Banka usmerena.

API Banka će nastaviti da formira portfolio kredita i bankarskih usluga za srpske kompanije, sa akcentom na personalizovan pristup svakom klijentu, obraćajući pažnju na izvanredan nivo usluga i visok kvalitet samog poslovanja.

Za fizička lica, podjednako nudimo individualni pristup i širok spektar najpotrebnijih usluga.

Takođe smo otvoreni za nerezidentne klijente koji imaju mogućnost dobijanja usluga na više jezika, zahvaljujući našem edukovanom i profesionalnom timu stručnjaka.

Menadžment

Izvršni odbor

Valentina Keiša– Predsednik Izvršnog odbora
Valentina Keiša je 17. marta 2022. godine odlukom Upravnog odbora imenovana na funkciju Predsednika Izvršnog odbora Banke. Od novembra 2018. godine do trenutka imenovanja, Valentina je bila član Izvršnog odbora Banke. Valentina poseduje značajno radno iskustvo u bankarskom sektoru, stečeno u različitim oblastima bankarske delatnosti tokom više od dvadeset pet godina. U 2005. godini, sa pozicije Direktora za međunarodne projekte u letonskoj Lateko Banci, Valentina je postavljena na funkciju člana Upravnog odbora banke. U 2013. godini i narednih pet godina, Valentina je bila član Izvršnog odbora Norvik Asset Management, a zatim je obavljala funkciju starijeg potpredsednika Meridian Trade Banke, zaduženog za kreditiranje.
Radomir Stevanović– Član Izvršnog odbora
Radomir Stevanović je član Izvršnog odbora od decembra 2018.godine. Radomir ima više od 20 godina radnog iskustva u domaćem bankarskom sektoru, a najviše u domenu vođenja i upravljanja Sektorom sredstava i likvidnosti, gde je na mestu direktora u Banci radio od 2008. godine. Svoju karijeru je počeo u Societe Generale Yugoslav Bank AD Beograd u okviru Sektora rada sa privredom, ali je ubrzo prešao da vodi Odeljenje podrške Sektoru sredstava i likvidnosti. Nakon toga je svoju karijeru nastavio na rukovodećim pozicijama u različitim bankama u Srbiji, kao odgovorno lice u poslovima Sektora sredstava i likvidnosti. “Uvek mi je bilo zanimljivo da profesionalno napredujem i razvijam se, i veoma se radujem tome što savremene tehnologije i globalizacija pružaju sve više mogućnosti za to.”

Članovi Upravnog odbora

Vladislav Šljahovoj– Predsednik Upravnog odbora
Vladislav Šljahovoj je Predsednik Upravnog odbora API Banke od januara 2023. godine. Diplomirao je pravo na ruskom Tihookeanskom državnom univerzitetu. Nakon što je bio na pozicijama višeg istražitelja i pomoćnika Suda Evroazijske ekonomske zajednice Ruske Federacije u Minsku, više od 5 godina uspešno upravlja akcionarskim društvom “Centralno tržište”, u Ruskoj Federaciji, koje je osvojilo brojne nagrade i pokazalo se liderom u svojoj oblasti poslovanja. Na čelo upravljačkog tima API Banke došao je sa ciljem da svojom stručnošću, iskustvom i primenom širokog poznavanja prava i praktičnog razumevanja, doprinese Banci u oblastima u kojima će se razvijati njeno poslovanje.
Petr Rasocha– član Upravnog odbora
Petr Rasocha je izabran za člana Upravnog odbora Banke u maju 2020. godine. Tokom svoje profesionalne karijere obavljao je veoma raznolike dužnosti na najvišim rukovodećim pozicijama, od upravljanja procesima i rizikom, finansijskog upravljanja, vođenja tima i sveobuhvatnog upravljanja kompanijama koje se nalaze u njegovoj bogatoj poslovnoj biografiji – Vyruchai Dengi, IBM, VAB Bank i Citibank Češka.
Goran Ljubičić– član Upravnog odbora
Goran Ljubičić je tokom dugogodišnje karijere u privredi bio na rukovodećim finansijskim i upravljačkim pozicijama brojnih internacionalnih kompanija. Angažovan na poslovima sa velikim finansijskim institucijama, bankama i inostranim investitorima, svojim bogatim iskustvom ostvaruje značajan doprinos na polju kreiranja procesa odlučivanja i evaluacije finansijskih plasmana. Goranovo dobro poznavanje lokalnog načina privređivanja i uslova na lokalnom mikro nivou, značajno je u smislu doprinosa još boljoj prilagođenosti bankarskih proizvoda potrebama lokalnog tržišta.
Zoran Mitrović– član Upravnog odbora
Zoran Mitrović je tokom bogate karijere radio na brojnim visokim rukovodećim pozicijama u oblasti finansija i ekonomskih poslova u renomiranim kompanijama u Srbiji i njihovim inostranim entitetima. Do imenovanja za člana Upravnog odbora, unapređenju poslovanja i efikasnosti sistema internih kontrola API Bank doprinosio je sa pozicije nezavisnog člana Odbora za reviziju Banke u kom danas obavlja funkciju predsednika. Aktivan je u nekoliko profesionalnih, komorskih i sportskih udruženja. Znanja koja poseduje u oblasti finansija, računovodstva, sistema internih kontrola i spoljno – ekonomske delatnosti, iskustvo u oblasti korporativnog upravljanja u velikim poslovnim sistemima, stavlja na raspolaganje timu Banke radi poboljšanja tržišne pozicije i razvoja upravljačkih i kontrolnih funkcija Banke.
Vladimir Šljahovoj– član Upravnog odbora
Vladimir Šljahovoj je za člana Upravnog odbora API Banke imenovan u januaru 2023. godine. Njegova poslovna karijera je imala kontinuirani razvoj, od menadžerskih, preko izvršnih, do najviših upravljačkih pozicija. Kao diplomirani ekonomista bio je aktivan u raznim oblastima poslovanja, od industrije za eksploataciju prirodnih dobara do upravljanja kompanijama za izdavanje nekretnina. Ujedno je, na najvišoj poziciji, bio profesionalno angažovan na polju upravljanja aktivom komercijalnih preduzeća, baveći se strategijom planiranja, razvoja poslovanja i optimizacijom unutrašnjih procesa.

Ljudski resursi su najvrednija imovina Banke. Posedujući diplome sa vodećih univerziteta u Srbiji i EU, uz visoko profesionalno znanje iz oblasti bankarskih usluga i suštinsko razumevanje stvari, naši zaposleni rešavaju najsloženije zadatke prilikom svakodnevnog savetovanja klijenata. Na taj način razvijamo specifične uslužne modele kako bismo na najbolji mogući način odgovorili na potrebe klijenata.

Organizaciona šema Banke