Pametna štednja

Ulaganje za budućnost!
POČNITE DA ŠTEDITE SADA

Pametna štednja

Ulaganje za budućnost!
POČNITE DA ŠTEDITE SADA

Štednja

Valuta
EUR
ŠTEDNJA U EUR - OROČENJE SA ISPLATOM KAMATE PO ISTEKU PERIODA OROČENJA
do 36 meseca
Period
Valuta
EUR
ŠTEDNJA U EUR - OROČENJE SA ISPLATOM KAMATE PO ISTEKU PERIODA OROČENJA RASPOLOŽIVIH 30% ZA VREME TRAJANJA OROČENJA
do 36 meseca
Period
Valuta
EUR
ŠTEDNJA U EUR – OROČENJE SA ISPLATOM KAMATE UNAPRED
do 12 meseca
Period
Valuta
EUR
ŠTEDNJA U EUR – OROČENJE SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE
do 36 meseca
Period
Valuta
RSD
ŠTEDNJA U RSD - OROČENJE SA ISPLATOM KAMATE PO ISTEKU PERIODA OROČENJA
do 12 meseca
Period
Valuta
USD
OROČENJE SA ISPLATOM KAMATE PO ISTEKU PERIODA OROČENJA
do 12 meseca
Period

Garancija za depozit

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji «Agencija za osiguranje depozita».