Sveobuhvatna podrška

za Vaše poslovanje
Otvori račun

Sveobuhvatna podrška

za Vaše poslovanje
Otvori račun

Pogodnosti

Individualna usluga
Račun sa više valuta
Pouzdano i jednostavno internet bankarstvo
Govorimo ruski

Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Da li može da se obavlja plaćanje u Rusiju i priliv iz Rusije u valutama EUR, USD preko API Banke?

U ovom momentu transfer sa Ruskom federacijom preko naše Banke je jedino moguć u valutama RUB i CNY.

Koji je kurs, odnos valuta RUB/EUR, RUB/RSD?

Za informacije o aktuelnom kursu obratite se našim kolegama na mejl treasury@apibank.rs.

Da li mogu da otvorim račune u valutama RUB, EUR, USD za pravna lica?

Da, ali ne morate da otvarate više računa već samo jedan, račun je viševalutni.

Da li postoji mogućnost korišćenja usluga elektronskog načina obavljanja platnog prometa za pravna lica?

Da, nudimo opciju Asseco Office Banking Desktop aplikacije za E-Banking.

Da li prilivi/plaćanja u valuti RUB iz/u Rusiju neometano stižu/odlaze?

Da, uz pravdanje odgovarajuće dokumentacije propisane zakonskom regulativom.

Da li može da se plaća i stižu prilivi u valuti CNY?

Može, naravno.


Navedeni podaci su informativnog karaktera i na osnovu ovog obaveštenja ne mogu nastati nikakva prava i obaveze za API Bank, niti bilo kakav odgovornost Banke u tom smislu.

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa:

 • Kompletna dokumentacija pravnog lica u originalu,: Uverenje o registraciji, Statut preduzeća i druga dokumentacija u zavisnosti od sedišta pravnog lica
 • Potvrda o bonitetu privrednog društva/Potvrda o stanju privrednog društva/Izvod iz privrednog registra zemlje porekla
 • Dokumentacija koja potvrđuje ovlašćenja za upravljanje i vođenje računa preduzeća, npr. Punomoćje, Izvod iz privrednog registra, Zapisnici rezolucije i druga dokumentacija u zavisnosti od sedišta pravnog lica
 • Identifikaciona dokumenta, račun za komunalne usluge sa adresom koja se odnosi na direktora privrednog društva i njegovog stvarnog vlasnika
 • Dokumentacija koja potvrđuje vlasništvo nad preduzećem od strane njegovog stvarnog vlasnika
 • Druga dokumenta po diskrecionoj odluci banke

Zahtevi koji se odnose na notarizaciju kompletne dokumentacije i apostila i legalizaciju razmatraju se posebno u zavisnosti od države.

Napominjemo da API banka poštuje politiku „Upoznaj svog klijenta“ (Know Your Client) i može zahtevati dokumentaciju koja se odnosi na dokaz o izvoru finansiranja i/ili poslovnih aktivnosti pravnog lica ili vlasnika računa.

API banka može da odbije otvaranje računa na osnovu svog diskrecionog prava. Ograničenja kod upotrebe pojedinih usluga banke mogu postojati kod klijenata iz pojedinih država.

Visa Business Debit kartica

VISA Business Debit kartica API banke je siguran i jednostavan način za kupovinu roba i usluga, bolje upravljanje novčanim tokovima i povećanje efikasnosti Vaše kompanije.

Možete platiti vaše poslovne troškove širom sveta i putem interneta, kao i podizati gotovinu na svim bankomatima, na kojima je istaknut VISA logo.

Visa Business debitna kartica je direktno povezana sa tekućim računom vaše kompanije, a nakon svake potrošnje račun se automatski zadužuje.

Prednosti:

 • Plaćanje dnevnih i mesečnih troškova poslovanja u prodavnicama ili putem interneta (iznajmljivanje automobila, avio karata, rezervacije hotela)
 • Ušteda vremena potrebnog za obavljanje računovodstvenih aktivnosti i obradu dokumenata
 • Bezbednija službena putovanja sa smanjenjem rizika koji sa sobom nosi korišćenje i čuvanje gotovine
 • Možete ovlastiti svoje zaposlene za korišćenje kartice, uz dodelu dnevnih limita
 • Čip tehnologija obezbeđuje maksimalnu sigurnost plaćanja

Molimo pažljivo pročitajte o tarifama Banke za pravna lica


Mi koristimo komforne kanale komunikacije za naše klijente

Pozovite nas
+381-11-395-2265
Napišite pismo
info@apibank.rs