Politika privatnosti

Ovom Politikom se korisnici mogu informisati u 5 tačaka o pravima i obavezama kod prikupljanja podataka radi korišćenja web sajta www.apibank.rs u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Banka može da traži od korisnika samo podatke i informacije koji su neophodni za obradu zahteva korisnika. Korišćenjem ovog sajta korisnici potvrđuju da su upoznati sa načinom prikupljanja ličnih podataka i davanja saglasnosti za  obradu ličnih podataka (ime i prezime korisnika, tel.broj, e-mail, adresa stanovanja).

  Korisnici svaki podatak ostavljaju dobrovoljno tako što popunjavaju poseban formular, čime istovremeno daju saglasnost za korišćenje podataka u statističke svrhe radi kontakta, praćenja posećenosti sajta, zakazivanja sastanaka, informisanja o ponudi, promotivnim aktivnostima. Dakle, od korisnika će se tražiti i informacije koji su neophodni za obradu  zahteva korisnika.”.

  Banka obrađuje podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje Banku da ih i dalje čuva.

 2. Posetiocima određenih strana sajta se posredstvom oglasa prikazuju karakteristike proizvoda, uz mogućnost korišćenja ”kolačića” u cilju poboljšanja iskustva korisnika.Oglašavanje na sajtu je namenjeno isključivo osobama sa definisanim očekivanjima i karakteristikama koji su već upoznati sa materijalima/ proizvodima/ uslugama, a koji se ponovo oglašavaju/ reklamiraju.

  Ponovno oglašavanje se koristi kako bi prikaz novog sadržaja bio usmeren isključivo ka posetiocima koji su već ranije pristupali stranama sajta. Kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog “kolačića“ čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja.

  “Kolačići“ su mali delovi podataka koje pretraživač koristi i koje pamti a koji pomažu da se identifikuje na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Većina web pretraživača automatski prihvata kolačiće ali korisnik može da ih pojedinačno prihvati, ili odbije. Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje “kolačića” – tekstualnih datoteka koje, kada posetite web sajt, šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na ovaj sajt i kretanju kroz ovaj sajt. Na osnovu ovih informacija bolje prepoznajemo navike posetilaca websajta i na taj način unapređujemo funkcionisanja web sajta za svakog posetioca.

  Banka posredstvom oglasa ponovo prikazuje posetiocima određenih strana sajta karakteristike svojih proizvoda putem interneta. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na celoj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namene sajta, njegovog porekla, delatnosti ili izgleda.

  Prilikom oglašavanja na internet stranama Banka koristi više kanala distribucije oglasa i oglasnih poruka koje se prikazuju na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili web sajtovi omogućavaju oglašivačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz oglašivačke mreže.

  Ukoliko posetilac internet strana koje svojim sadržajem mogu dovesti do aktiviranja procesa ponovnog oglašavanja ne želi korišćenje “kolačića“ na navedeni način, njihovo korišćenje može onemogućiti aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja omogućava da se odbaci podešavanje svih, ili samo nekih “kolačića“.

  Ako korisnik želi da onemogući “kolačiće“ u okviru svog internet pregledača, može da poseti linkove https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr , odnosno https://www.google.com/intl/sr/policies/technologies/cookies/.

  Stranice web sajta www.apibank.rs koriste Google Analytics statistiku, pravila o kolačićima treće strane, koje kroz Google Analytics statistiku koristimo, potražite na sajtu Google Analytics.

  Podatke o tome kako se korisnici koriste našim sajtom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics potražite na linku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs.

 3. Banka sve podatke prikuplja u svoje ime, vodeći računa o merama zaštite podataka a korisnici imaju pravo da opozovu date saglasnosti za obradu podataka.Prilikom obrade podataka primenjuju se informaciono-komunikacioni sistemi, sve raspoložive tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite i druge mere bezbednosti. Sa druge strane, korisnici su kompanije sa kojima banka ima zaključene ugovore o zaštiti poverljivosti podataka za njihovo korišćenje saglasno svrsi pribavljanja, odnosno dobijenim ovlašćenjem za upotrebu.
 4. Prikupljeni podaci imaju status bankarske tajne i Banka ih neće učiniti dostupnim trećim licima.Podaci imaju status bankarske tajne i neće se učiniti dostupnim trećim licima, uz zakonski izuzetak nadležnim državnim organima, sudovima i tužilaštvima na njihov zahtev, u skladu sa važećom regulativom u Republici Srbiji.

  Banka neće biti odgovorna za zloupotrebe podataka u slučajevima nepridržavanja opštih uslova korišćenja od strane korisnika (npr. ukoliko pristupe neproverenim web stranama, ili bilo kom finansijskom servisu sa neosiguranih lokacija). Takođe nije odgovorna za politike privatnosti i sadržaje drugih sajtova koji mogu biti povezani sa sajtom www.apibank.rs.

 5. Banka štiti podatke o ličnosti svojih korisnika u skladu sa zakonskim propisima i nije odgovorna za ponude i sadržaje koji mogu biti povezani sa ovim sajtom.Podaci o ličnosti korisnika štite se u skladu sa važećim propisima i korisnici imaju sva zakonska prava: pravo na obaveštenje, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka, pravo na ograničenje obrade podataka od strane Banke,  pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor, u skladu sa zakonskom regulativom.

  Saglasnost za korišćenje prikupljenih podataka se može opozvati u svako doba, putem pismenog obaveštenja banke ili korišćenjem broja +381 11 395 2265, ili email-a  zastita.podataka@apibank.rs.

Bezbednost transakcija na internetu i elektronske pošte

 • Elektronskim servisima API banke, uvek pristupajte kroz zvanični sajt API banke na adresi www.apibank.rs
 • Nikada nemojte verovati ili pružati informacije na web stranama koje koriste ime API banke a kojima niste pristupili kroz zvanični sajt banke
 • Nikome nemojte davati podatke o Vašem korisničkom nalogu
 • Zaposleni u API banci Vam nikada neće zatražiti da kažete Vašu lozinku putem telefona, e-mail poruke ili na bilo koji drugi način
 • Nemojte pristupati svom računu ili bilo kom finansijskom servisu iz Internet kafea ili drugih javnih mesta
 • Nikada ne napuštajte Vaš računar u toku korišćenja e-bank servisa
 • Ne odgovarajte na e-mail poruke koje imaju izgled i sadržaj kao da su upućene od strane API banke, neke državne institucije ili nekog drugog tela u kojim se zahteva da dostavite Vaše lične podatke u smislu korisničkohg imena i lozinke
 • Nemojte otvarati neočekivane priloge u e-mail porukama, bez obzira da li dolaze od poznatog ili nepoznatog korisnika
 • Koristite sms notifikacije, o transakcijama sa računa, bilo direktno ili putem platne kartice, kao vid sigurnosnog mehanizma za praćenje transakcija
 • Ukoliko putem e-mail poruke primite zahtev da „…verifikujete Vaš nalog“ ili „potvrdite detalje u vezi sa Vašim nalogom za logovanje“ – u pitanju je pokušaj prevare, na koju ne treba odgovarati.

Bezbednost korisničkog pristupa

 • Nikada nikome ne pokazujte i ne predajte Vaše podatke za pristup (korisničko ime i lozinka)
 • Izbegavajte opciju automatskog logovanja koje pamti Vašu lozinku
 • Uvek izađite iz aplikacije regularno na način na koji je to predviđeno u samoj aplikaciji. Nikada nemojte samo zatvoriti aplikaciju ili brauzer
 • Pri izboru lozinke izbegavajte informacije koje se mogu lako povezat sa Vama (datum rođenja i sl.)
 • Vršite izmenu logike često – naša preporuka je jednom mesečno
 • Izbegavajte koristite iste ili prethodno korišćene lozinke
 • Pridržavajte se svega što je od Vas zatraženo opštim uslovima korišćenja usluge od strane banke

Zaštita od virusa

 • Obavezno instalirajte antivirusni program na Vašem računaru
 • Proverite da li se definicije virusa redovno ažuriraju
 • Koristite mehanizme za otkrivanje i eliminisanje malicioznih softvera poput spyware, malware, spam-a
 • Radite redovna skeniranja vašeg računara, radi otkrivanja virusa i sl. Nepoželnjih malicioznih softvera
 • Koristite softvere za zaštitu (firewall ili personal firewall), posebno ukoliko imate interent konekciju velikog propusta ili konstantan pristup internetu (poput kablovskog modema )

Preporuke o bezbednosti

 • Ne preuzimajte sadržaje od nepoznatih lica ili sa nepoznatih sajtova
 • Ne klikćite na linkove koje dobijate u e-mail porukama od nepoznatih pošiljaoca
 • Obrišite sve lične informacije koje se nalaze u Vašem računaru, pre nego se odlučite na njegovu prodaju ili ga ustupite na korišćenje drugoj osobi
 • Proverite da li je na internet stranici kojoj ste pristupili vidljiv simbol sigurna veza (zaključan katanac) u gornjem desnom uglu pored prostora za unos adrese