Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti sadrže informacije o tome na koji način API Bank ad Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar vojvode Bojovića 6-8, MB: 20439866, PIB: 105701111, e-mail: office@apibank.rs, kontakt telefon: + 381 11 395 2265 (u daljem tekstu: Banka), obrađuje podatke o ličnosti korisnika tokom korišćenja veb-sajta www.apibank.rs (u daljem tekstu: korisnici) u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon). Ova Pravila privatnosti su dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na internetu.

Vrste podataka o ličnosti koji se obrađuju

Podaci prikupljeni na osnovu popunjenih formulara

Podatke o ličnosti korisnika Banka prikuplja prilikom popunjavanja formulara na našem veb-sajtu, i to: a) formulara radi kontakta, zakazivanja sastanaka i informisanja o ponudi i promotivnim aktivnostima Banke – u ove svrhe se prikupljaju i čuvaju podaci poput imena i prezimena korisnika, datuma rođenja, broja telefona, e-maila, grada stanovanja; b) formulara za podnošenje Banci napomene, prigovora, sugestije i pohvale – u ove svrhe se prikupljaju i čuvaju podaci poput imena i prezimena korisnika, JMBG-a, broja računa, broja telefona, e-maila, adrese i mesta stanovanja. Svi navedeni podaci o ličnosti se prikupljaju uz pristanak korisnika prilikom popunjavanja formulara.

Podaci prikupljeni preko veb-servera

Korisnici veb-sajta Banke ovaj veb-sajt mogu da pregledaju potpuno besplatno i bez ikakve obaveze da otkriju svoj identitet ili da ostave bilo kakve podatke o ličnosti. Međutim, kao što je uobičajeno za skoro sve veb-sajtove, server koji opslužuje naš veb-sajt (veb-server) automatski prikuplja informacije o korisnicima kada posete naš veb-sajt. Ovi podaci su nam neophodni u tehničkom smislu i obezbeđuju stabilnost i sigurnost rada veb-sajta. Veb-server automatski identifikuje određene podatke o ličnosti korisnika kao što su IP adresa, datum i vreme posete našem veb-sajtu, pretraživač koji su korisnici koristili, operativni sistem, kao i naziv domena i adresu internet provajdera korisnika. Naš veb-sajt koristi i „kolačiće“, a veb-server čuva i ove informacije.

Pravni osnov obrade

Banka podatke o ličnosti obrađuje na osnovu Zakona i pristanka lica na koje se podaci odnose.

Svrha obrade

Podacima o ličnosti prikupljenim kroz popunjene formulare Banka od korisnika prikuplja samo podatke o ličnosti i informacije koje su neophodne za obradu zahteva korisnika. Korišćenjem ovog veb-sajta korisnici potvrđuju da su upoznati sa načinom prikupljanja podataka i davanja pristanka za obradu podataka. U slučaju da korisnici žele da iskoriste neku od usluga koje Banka nudi na svom veb-sajtu, nužno je da ostave svoje podatke o ličnosti, kako bismo bili u mogućnosti da im obezbedimo traženo. Korisnici svaki podatak ostavljaju dobrovoljno tako što popunjavaju poseban formular, čime istovremeno daju i pristanak za korišćenje podataka u statističke svrhe, radi kontakta, praćenja posećenosti veb-sajta, zakazivanja sastanaka i informisanja o ponudi i promotivnim aktivnostima Banke.

Podaci o ličnosti prikupljeni preko veb-servera se koriste u skladu sa pravilima i politikom spoljašnjih platformi poput Google Analytics-a i Meta Pixel-a. Podaci prikupljeni putem „kolačića“ prikupljaju se i u cilju poboljšanja izgleda, sadržaja i funkcionalnosti veb-sajta, dijagnostike, kao i u svrhu prilagođavanja komunikacije sa korisnicima u skladu sa njihovim interesovanjima.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Banka obrađuje podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje Banku da ih i dalje čuva.

Korišćenje „kolačića“

„Kolačići“ su mali delovi podataka koje pretraživač koristi i koje pamti a koji pomažu korisnicima da se identifikuju na veb-sajtu prilikom kasnijih poseta. Većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali korisnik može i da ih pojedinačno prihvati ili odbije. Korišćenjem ovog veb-sajta prihvatate korišćenje “kolačića” – tekstualnih datoteka koje, kada posetite veb-sajt, šalju nazad informacije o veb-sajtovima sa kojih ste došli na ovaj veb-sajt i kretanju kroz ovaj veb-sajt. Na osnovu ovih informacija bolje prepoznajemo navike korisnika i na taj način unapređujemo način funkcionisanja veb-sajta.

Ukoliko korisnici ne žele korišćenje svih ili samo nekih “kolačića“, njihovo korišćenje se može onemogućiti. Više informacija o načinu na koji korisnici mogu izvršiti onemogućavanje „kolačića“ u okviru svog internet pretraživača, korisnici mogu pronaći na sledećim linkovima: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr, odnosno https://www.google.com/intl/sr/policies/technologies/cookies/.

Stranice veb-sajta www.apibank.rs koriste Google Analytics statistiku. Pravila o Kolačićima treće strane, koje koristimo kroz Google Analytics statistiku, možete pronaći na sajtu Google Analytics-a. Podatke o tome kako se korisnici koriste našim veb- sajtom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics možete pronaći na sledećem linku: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs.

Više informacija o korišćenju „kolačića“ možete pronaći u Pravilima korišćenja kolačića, objavljenim na veb-sajtu Banke na sledećem linku: https://www.apibank.rs/pravila-koriscenja-kolacica/.

Da li delimo podatke o ličnosti korisnika?

Banka sve podatke o ličnosti prikuplja u svoje ime, vodeći računa o merama zaštite podataka o ličnosti. Prikupljeni podaci o ličnosti imaju status bankarske tajne i Banka ih neće učiniti dostupnim trećim licima, uz zakonski izuzetak nadležnim državnim organima, sudovima i tužilaštvima na njihov zahtev, a u skladu sa važećom regulativom u Republici Srbiji. Dodatno, prilikom obrade podataka primenjuju se informaciono-komunikacioni sistemi, sve raspoložive tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite i druge mere bezbednosti.

Prava korisnika u pogledu obrade podataka o ličnosti

U pogledu obrade podataka o ličnosti koju vršimo, korisnici ostvaruju sva prava propisana Zakonom, i to: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka, pravo da se na lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući proifilisanje.

Ukoliko korisnici smatraju da Banka njihovu obradu podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona, u svakom trenutku mogu podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Poverenik“) čiji su kontakt podaci sledeći:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd

office@poverenik.rs

+381 11 3408 900

Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost korisnika da zaštitu svojih prava ostvare pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

Banka štiti podatke o ličnosti korisnika u skladu sa zakonskim propisima i nije odgovorna za ponude i sadržaje koji mogu biti povezani sa ovim veb-sajtom. Banka na svom veb-sajtu putem linkova daje korisnicima mogućnost povezivanja sa drugim veb-sajtovima, baš kao što se i ti veb-sajtovi mogu povezati sa našim veb-sajtom. Važno je da korisnici znaju da drugi veb-sajtovi funkcionišu u skladu sa njihovim Uslovima korišćenja i Pravilima privatnosti i da Banka nema kontrolu nad istima, da ne poseduje njihove podatke, niti može da garantuje, ili da bude odgovorna za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb-sajtovima.

Opoziv pristanka korisnika

Pristanak za korišćenje prikupljenih podataka se može opozvati u svako doba, slanjem pisanog obaveštenja na gore navedenu adresu sedišta Banke ili korišćenjem broja +381 11 395 2265, ili email-a zastita.podataka@apibank.rs. Opoziv pristanka korisnika ne utiče na dopuštenost obrade podataka od strane Banke koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Nakon opoziva, Banka neće dalje vršiti obradu podataka o ličnosti koji su obrađivani na osnovu pristanka.

Neophodnost davanja podataka o ličnosti

Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za ostvarivanje svrhe obrade. Nedavanje podataka onemogućava da korisnici budu kontaktirani od stane Banke u cilju zakazivanja sastanaka sa službenicima Banke i informisanja o ponudi i promotivnim aktivnostima Banke.

Kontakt podaci

Sva pitanja o načinu na koji Banka obrađuje podatke o ličnosti korisnika, ovim Pravilima privatnosti ili načinu na koji Banka štiti podatke o ličnosti, korisnici mogu uputiti pisanim putem na gore navedenu adresu sedišta Banke ili putem e-maila Licu za zaštitu podataka o ličnosti Banke na adresu zastita.podataka@apibank.rs, kao i telefonom na broj +381 11 395 2804.

Izmene ovih Pravila privatnosti

Po potrebi vršimo izmene Pravila privatnosti, koja stupaju na snagu kada ih objavimo na našem veb-sajtu.

Preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu kako biste bili u toku sa mogućim izmenama. Poslednje ažuriranje Pravila privatnosti izvršeno je 23.02.2023. godine.

Bezbednost transakcija na internetu i elektronske pošte

 • Elektronskim servisima API banke, uvek pristupajte kroz zvanični sajt API banke na adresi www.apibank.rs
 • Nikada nemojte verovati ili pružati informacije na web stranama koje koriste ime API banke a kojima niste pristupili kroz zvanični sajt banke
 • Nikome nemojte davati podatke o Vašem korisničkom nalogu
 • Zaposleni u API banci Vam nikada neće zatražiti da kažete Vašu lozinku putem telefona, e-mail poruke ili na bilo koji drugi način
 • Nemojte pristupati svom računu ili bilo kom finansijskom servisu iz Internet kafea ili drugih javnih mesta
 • Nikada ne napuštajte Vaš računar u toku korišćenja e-bank servisa
 • Ne odgovarajte na e-mail poruke koje imaju izgled i sadržaj kao da su upućene od strane API banke, neke državne institucije ili nekog drugog tela u kojim se zahteva da dostavite Vaše lične podatke u smislu korisničkohg imena i lozinke
 • Nemojte otvarati neočekivane priloge u e-mail porukama, bez obzira da li dolaze od poznatog ili nepoznatog korisnika
 • Koristite sms notifikacije, o transakcijama sa računa, bilo direktno ili putem platne kartice, kao vid sigurnosnog mehanizma za praćenje transakcija
 • Ukoliko putem e-mail poruke primite zahtev da „…verifikujete Vaš nalog“ ili „potvrdite detalje u vezi sa Vašim nalogom za logovanje“ – u pitanju je pokušaj prevare, na koju ne treba odgovarati.

Bezbednost korisničkog pristupa

 • Nikada nikome ne pokazujte i ne predajte Vaše podatke za pristup (korisničko ime i lozinka)
 • Izbegavajte opciju automatskog logovanja koje pamti Vašu lozinku
 • Uvek izađite iz aplikacije regularno na način na koji je to predviđeno u samoj aplikaciji. Nikada nemojte samo zatvoriti aplikaciju ili brauzer
 • Pri izboru lozinke izbegavajte informacije koje se mogu lako povezat sa Vama (datum rođenja i sl.)
 • Vršite izmenu logike često – naša preporuka je jednom mesečno
 • Izbegavajte koristite iste ili prethodno korišćene lozinke
 • Pridržavajte se svega što je od Vas zatraženo opštim uslovima korišćenja usluge od strane banke

Zaštita od virusa

 • Obavezno instalirajte antivirusni program na Vašem računaru
 • Proverite da li se definicije virusa redovno ažuriraju
 • Koristite mehanizme za otkrivanje i eliminisanje malicioznih softvera poput spyware, malware, spam-a
 • Radite redovna skeniranja vašeg računara, radi otkrivanja virusa i sl. Nepoželnjih malicioznih softvera
 • Koristite softvere za zaštitu (firewall ili personal firewall), posebno ukoliko imate interent konekciju velikog propusta ili konstantan pristup internetu (poput kablovskog modema )

Preporuke o bezbednosti

 • Ne preuzimajte sadržaje od nepoznatih lica ili sa nepoznatih sajtova
 • Ne klikćite na linkove koje dobijate u e-mail porukama od nepoznatih pošiljaoca
 • Obrišite sve lične informacije koje se nalaze u Vašem računaru, pre nego se odlučite na njegovu prodaju ili ga ustupite na korišćenje drugoj osobi
 • Proverite da li je na internet stranici kojoj ste pristupili vidljiv simbol sigurna veza (zaključan katanac) u gornjem desnom uglu pored prostora za unos adrese