Aktiviraj se i izaberi bolju opciju!

Iskoristi prednosti naših unapređenih E-banking i M-banking usluga.
Saznajte više

Aktiviraj se i izaberi bolju opciju!

Iskoristi prednosti naših unapređenih E-banking i M-banking usluga.
Saznajte više
U mestu gde je Vam udobno

Koristite bankarsku uslugu bez odlaska do šaltera filijala, kod kuće ili gde god postoji internet konekcija.

Uštedite Vaše vreme

Online bankarstvo je usluga koja Vam štedi vreme i novac i omogućava da na brz, efikasan i jednostavan način rukovodite Vašim ličnim i porodičnim finansijama.

Internet bankarstvo

Internet bankarstvo omogućava neograničen pristup bankarskim uslugama i proizvodima bez obzira na radno vreme i lokaciju.

Prednosti E-banking i M-banking usluga:
 • Usluga Prenesi – Nakon registracije svog broja telefona za uslugu Prenesi, možete da izvršite prenos sredstava drugom registrovanom korisniku usluge Prenesi
 • Izmena limita – Imate mogućnost izmene limita bez odlaska u filijalu. Kroz kanale online bankarstva možete izmeniti limite potrošnje pojedinačno za POS terminale i ATM-ove u zemlji i inostranstvu
 • Blokada kartice - U slučaju gubitka ili sumnje na zloupotrebu kartice omogućena Vam je privremena blokada kroz kanale online bankarstva
 • Blokada mobilnog bankarstva kroz E-banking – U slučaju gubitka ili sumnje na zloupotrebu mobilnog telefona omogućena Vam je blokada naloga mobilnog bankarstva kroz kanal elektronskog bankarstva (E-banking)
 • Ruski jezik – Pored dosadašnjih jezika (srpski i engleski) imate mogućnost upotrebe kanala online bankarstva i na ruskom jeziku
 • Komunikacija sa Bankom – Imate mogućnost da komunicirate sa Bankom kroz kanale online bankarstva
 • Pregled kartica i kartičnih transakcija – Kroz kanale online bankarstva imate uvid u sve Vaše kartice u API Banci (debitne i kreditne), transakcije koje su izvršene karticama, statuse u kojima se one nalaze kao i ostale detalje o karticama
 • Redistribucija M-bankinga kroz E-banking – Ukoliko blokirate nalog mobilnog bankarstva imate mogućnost da kroz E-banking izvršite redistribuciju, nakon čega će dobiti nove kodove za aktivaciju M-bankinga

Savremena tehnologija u Vašem mobilnom telefonu

Potpuni pregled računa i kartica, svih plaćanja i transfera u Vašoj mobilnoj aplikaciji.

Mobilnu aplikaciju API mBank možete preuzeti ovde.

Danonoćno
API mBank je dostupna danonoćno, sedam dana u nedelji, u svim krajevima sveta!
Brzo i jednostavno
M-Banking API Banke omogućava Vam da brzo, lako i sigurno preko mobilnog telefona obavite finansijske transakcije u svim krajevima sveta!
Banka u mobilnom telefonu

Dobijate pristup ka svim uslugama banke:
– pregled svih kartica, računa i depozita
– šabloni za račune
– konvertovanje valuta

Povoljno
Povoljniji kurs konvertovanja valute i niske provizije.
Prenesi
PRENESI

Uslugu PRENESI možete koristiti za instant prenos sredstava putem registrovanog broja telefona.

U sklopu kanala online bankarstva i ukoliko ste rezident, potrebno je samo da povežete broj mobilnog telefona registrovan za usluge online bankarstva sa tekućim računom u Banci.

Uslugu PRENESI možete koristiti radi prenosa novčanih sredstava drugim registrovanim korisnicima. Takođe, uslugu PRENESI možete koristiti radi prijema novčanih sredstava na osnovu registrovanog broja telefona.

Instrukciju za korišćenje usluge PRENESI možete pronaći ovde.

IPS
Plaćanje putem IPS QR kôda mobilnom aplikacijom API Banke
Ukoliko ste rezident i korisnik mBank aplikacije API Banke, omogućeno Vam je plaćanje putem IPS QR kôda.

Sada možete mnogo brže plaćati svoje račune skeniranjem QR kôda koji se nalazi na računu i plaćati na prodajnim mestima ili na internetu putem opcije Skeniraj ili Pokaži.

Da biste koristili funkcionalnost plaćanja putem IPS QR kôda neophodno je instalirati novu verziju aplikacije koja se za iOS operativni sistem nalazi na Apple Store.

Za korisnike sa Android operativnim sistemom novu verziju aplikacije možete instalirati klikom na ovaj link.

Instrukciju za korišćenje IPS QR kôd funkcionalnosti pronađite ovde.

E-banking

 • Plaćanja- eksterna i interna
 • Pregled stanja transakcionih, štednih i kreditnih računa
 • Uvid u stanje kredita sa planom otplate kredita
 • Pregled i uvid u stanje kreditnih kartica
 • Pregled prometa i izvoda po tekućim računima i kreditnim karticama
 • Obavljanje menjačkih transakcija (prema kursu API Bank a.d. Beograd)
 • Interni prenos sredstava unutar svojih partija (izmirenje obaveza po kreditnim karticama i drugo…) osim oročavanja i usluga gde je neophodno prisustvo klijenta
Dokumentaciju je moguće popuniti elektronski bez ručnog upisivanja podataka:
 • Preuzimite potrebnu dokumentaciju i sačuvajte je na Vašem računaru.
 • Upišite podatke i sačuvajte popunjen dokument.
 • Sačuvan dokument zatim možete odštampati ili poslati elektronskim putem.