Veliki broj sefova dostupan u centru grada

Za vaše dragocenosti, jer je sigurnije nego da ih čuvate kod kuće.
Zakupite sef

Veliki broj sefova dostupan u centru grada

Za vaše dragocenosti, jer je sigurnije nego da ih čuvate kod kuće.
Zakupite sef

Pozivamo vas da posetite našu novu poslovnicu u Makedonskoj 44, Beograd, ili filijalu u Novom Sadu, u Narodnog fronta 12, PC NIS, i iskoristite našu uslugu iznajmljivanja sefova po povoljnim uslovima.

Više ne morate da brinete o sigurnosti svojih dragocenosti, one će biti bezbedne u našem sefu.

Dostupne su vam različite veličine sefova.

USLOVI ZAKUPA SEFA – Fizička lica, rezidenti

Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade i način obračuna
1. Izdavanje sefa u zakup
Tip sefa – veličina Period zakupa
6 meseci 12 meseci
1.1. 150 x 335 x 430 4.500,00 7.800,00
1.2. 275 x 335 x 430 6.300,00 10.200,00
1.3. 400 x 335 x 430 8.100,00 13.200,00
2. Ostale naknade u vezi sa uslugom izdavanja sefova u zakup
2.1. Ostale naknade po nalogu korisnika sefa
2.1.1. Naknada za izradu ključa sefa EUR 35 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.1.2. Naknada za otvaranje sefa i monitranje nove brave i ključeva EUR 150 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS +PDV
2.1.3. Naknada za izradu ključa kasete EUR 15 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.1.4. Naknada za otvaranje kasete i montiranje nove brave i ključeva EUR 100 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS +PDV
2.1.5. Štampa i slanje pisma opomene 500,00 RSD
2.2. Otvaranje sefa sudskim putem
2.2.1. Naknada za otvaranje sefa/kasete i monitranje novih brava i ključeva EUR 200 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.2.2. Naknada sudskih troškova stvarni troškovi suda
3. Garantni depozit
Tip sefa – veličina sefa Iznos depozita
3.1. TIP 1 (150 x 335 x 430) 100,00 EUR
3.2. TIP 2 (275 x 335 x 430) 125,00 EUR
3.3. TIP 3 (400 x 335 x 430) 150,00 EUR

* PDV je uključen u cenu

USLOVI ZAKUPA SEFA – Fizička lica, nerezidenti

Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade i način obračuna
1. Izdavanje sefa u zakup
Tip sefa – veličina Period zakupa
6 meseci 12 meseci
1.1. 150 x 335 x 430 6.300,00 10.920,00
1.2. 275 x 335 x 430 8.820,00 14.280,00
1.3. 400 x 335 x 430 11.340,00 18.480,00
2. Ostale naknade u vezi sa uslugom izdavanja sefova u zakup
2.1. Ostale naknade po nalogu korisnika sefa
2.1.1. Naknada za izradu ključa sefa EUR 35 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.1.2. Naknada za otvaranje sefa i monitranje nove brave i ključeva EUR 150 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS +PDV
2.1.3. Naknada za izradu ključa kasete EUR 15 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.1.4. Naknada za otvaranje kasete i montiranje nove brave i ključeva EUR 100 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS +PDV
2.1.5. Štampa i slanje pisma opomene 500,00 RSD
2.2. Otvaranje sefa sudskim putem
2.2.1. Naknada za otvaranje sefa/kasete i monitranje novih brava i ključeva EUR 200 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.2.2. Naknada sudskih troškova stvarni troškovi suda
3. Garantni depozit
Tip sefa – veličina sefa Iznos depozita
3.1. TIP 1 (150 x 335 x 430) 200,00 EUR
3.2. TIP 2 (275 x 335 x 430) 250,00 EUR
3.3. TIP 3 (400 x 335 x 430) 300,00 EUR

* PDV je uključen u cenu

Za dodatne informacije se možete obratiti savetnicima za stanovništvo u filijali Makedonska 44, putem telefona +381 11 395 28 01 i +381 11 395 28 08 

ili u filijali Narodnog fronta 12 u Novom Sadu, putem telefona +381 21 215 51 04