Tenderi

Poštovani,

obaveštavamo Vas da API Bank AD Beograd raspisuje Tender za nabavku i implementaciju Sandbox rešenja.

Rok za podnošenje Vaše ponude je 30.06.2023. godine do 12h.

Kompletna dokumentacija navedena u Pozivu za dostavljanje ponude, sa popunjenim Prilogom 1 treba da bude dostavljena API Banci elektronski, na mail adresu nabavka@apibank.rs .

Ukoliko ste zainteresovani za davanje ponude našoj Banci, molimo Vas da popunite dodatno i formu niže na stranici sajta.

API BANK AD BEOGRAD