Veliki broj sefova dostupan u centru grada

Za vaše dragocenosti,
jer je sigurnije nego da
ih čuvate kod kuće.
Zakupite sef

Veliki broj sefova dostupan u centru grada

Za vaše dragocenosti,
jer je sigurnije nego da
ih čuvate kod kuće.
Zakupite sef

Pozivamo vas da kontaktirate naše menadžere za saradnju sa klijentima putem email-a privreda@apibank.rs i informišete se oko svih detalja ponude sefova.
Zatim posetite našu novu poslovnicu u Makedonskoj 44, Beograd,  ili filijalu u Novom Sadu, u Narodnog fronta 12, PC NIS, i iskoristite našu uslugu iznajmljivanja sefova pod povoljnim uslovima.

Više ne morate da brinete o sigurnosti svojih dragocenosti, one će biti bezbedne u našem sefu.

Dostupne su vam različite veličine sefova, pogledajte niže cene zakupa.

 

USLOVI ZAKUPA SEFA – Pravna lica i preduzetnici rezidenti

Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade i način obračuna
1. Izdavanje sefa u zakup
Tip sefa – veličina Period zakupa
6 meseci 12 meseci
1.1. 150 x 335 x 430 5.625,00 9.750,00
1.2. 275 x 335 x 430 7.875,00 12.750,00
1.3. 400 x 335 x 430 12.960,00 21.120,00
2. Ostale naknade u vezi sa uslugom izdavanja sefova u zakup
2.1. Ostale naknade po nalogu korisnika sefa
2.1.1. Naknada za izradu ključa sefa EUR 35 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.1.2. Naknada za otvaranje sefa i monitranje nove brave i ključeva EUR 150 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS +PDV
2.1.3. Naknada za izradu ključa kasete EUR 15 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.1.4. Naknada za otvaranje kasete i montiranje nove brave i ključeva EUR 100 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS +PDV
2.1.5. Štampa i slanje pisma opomene 500,00 RSD
2.2. Otvaranje sefa sudskim putem
2.2.1. Naknada za otvaranje sefa/kasete i monitranje novih brava i ključeva EUR 200 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.2.2. Naknada sudskih troškova stvarni troškovi suda
3. Garantni depozit
Tip sefa – veličina sefa Iznos depozita
3.1. TIP 1 (150 x 335 x 430) 100,00 EUR
3.2. TIP 2 (275 x 335 x 430) 125,00 EUR
3.3. TIP 2 (400 x 335 x 430) 150,00 EUR

* PDV je uključen u cenu

USLOVI ZAKUPA SEFA – Pravna lica nerezidenti

Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade i način obračuna
1. Izdavanje sefa u zakup
Tip sefa – veličina Period zakupa
6 meseci 12 meseci
1.1. 150 x 335 x 430 7.200,00 12.480,00
1.2. 275 x 335 x 430 10.080,00 16.320,00
1.3. 400 x 335 x 430 14.580,00 23.760,00
2. Ostale naknade u vezi sa uslugom izdavanja sefova u zakup
2.1. Ostale naknade po nalogu korisnika sefa
2.1.1. Naknada za izradu ključa sefa EUR 35 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.1.2. Naknada za otvaranje sefa i monitranje nove brave i ključeva EUR 150 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS +PDV
2.1.3. Naknada za izradu ključa kasete EUR 15 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.1.4. Naknada za otvaranje kasete i montiranje nove brave i ključeva EUR 100 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS +PDV
2.1.5. Štampa i slanje pisma opomene 500,00 RSD
2.2. Otvaranje sefa sudskim putem
2.2.1. Naknada za otvaranje sefa/kasete i monitranje novih brava i ključeva EUR 200 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS+PDV
2.2.2. Naknada sudskih troškova stvarni troškovi suda
3. Garantni depozit
Tip sefa – veličina sefa Iznos depozita
3.1. TIP 1 (150 x 335 x 430) 200,00 EUR
3.2. TIP 2 (275 x 335 x 430) 250,00 EUR
3.3. TIP 2 (400 x 335 x 430) 300,00 EUR

* PDV je uključen u cenu