Pametna štednja

Ulaganje za budućnost!
POČNITE DA ŠTEDITE SADA

Pametna štednja

Ulaganje za budućnost!
POČNITE DA ŠTEDITE SADA

Štednja u valuti EUR

ŠTEDNJA U EUR – OROČENJE SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE


Štednja – uslovi i reprezentativni primer

  • Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: Trenutno važeća poreska obaveza 15,00%
  • Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja: Bez dodatnih troškova
  • Prilikom oročavanja sredstava, klijentu se pored oročenog računa otvara i tekući devizni račun, na koji se automatski prenosi mesečno obračunata kamata

Garancija za depozit

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji «Agencija za osiguranje depozita».