API Banka pruža uslugu otvaranja i vođenja platnog računa sa osnovnim uslugama još od 2019. godine u skladu sa Zakonom o platnim uslugama
18.08.2022

Naknada za vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama iznosi 150 RSD, i u okviru ovog računa su obuhvaćene razne osnovne i dodatne usluge.

Osnovne usluge koje platni račun sa osnovnim uslugama obuhvata:

  • Otvaranje, vođenje i gašenje računa,
  • Uplatu gotovog novca  na platni račun i isplatu gotovog novca sa platnog, računa na šalteru, bankomatu ili drugim sličnim uređajima,
  • Izvršavanje platnih transakcija tj. prenos novčanih sredstava s platnog računa i to korišćenjem kartice,  transferom odobrenja na osnovu naloga koji je izdat na šalteru Banke, u okviru eBankinga i mBankinga,
  • Uspostavljenje i korišćenje eBankinga i mBankinga (bez ograničenja u broju transakcija koje se mogu izvršiti),
  • Izdavanje i korišćenje DinaCard debitne kartice,
  • Dostavljanje obaveštenja u vezi izvršenih transakcija.

Dodatne usluge koje se korisnici platnog računa sa osnovnim uslugama mogu da zatraže:

  • Odobrenje kreditne kartice,
  • Odobrenje dozvoljenog prekoračenja po računu,
  • Otvaranje i vođenje deviznog računa (multivalutni račun).

Sve naknade za korišćenje platnog računa u dinarima sa osnovnim uslugama možete pogledati u sledećim Tarifnicima naknada za usluge API Bank AD Beograd za fizička lica:

Tarifa naknada za usluge Api Bank AD Beograd za fizička lica – rezidente

Tarifa naknada za usluge Api Bank AD Beograd za fizička lica korisnike platnog računa u dinarima sa osnovnim uslugama