Izjava predsednika Izvršnog odbora API Banke Marije Stepine o rezultatima poslovanja u 2018. godini
09.05.2019

2018. godina donela je značajne promene API banci a.d. Beograd (“Banka”). 25. jula API banka je promenila vlasnika, a novi akcionar je fizičko lice iz Rusije, g. Shlyakhovoy.
Banka je 19. oktobra promenila ime u API banku (puno poslovno ime, API Bank akcionarsko društvo Beograd). Do kraja godine izvršene su sve promene u sastavu Izvršnog odbora i Upravnog odbora Banke.

Biti mala banka na srpskom tržištu nosi svoje prednosti. Naša strateška vizija je da iskoristimo našu sposobnost da brzo implementiramo nove usluge, koristeći snažnu ekspertizu našeg tima koji radi na bankarskim tržištima EU, kako bismo transformisali operativni model banke, i bolje odgovorili na potrebe postojećih i novih klijenata. Mi sebe smatramo malom bankom čiji se uspeh zasniva na sposobnosti da pronađe i implementira inovativna bankarska rešenja.

Savremene generacije korisnika banarskih proizvoda, koji traže brzinu izvršenja i praktičnost usluge od banke, smatramo ciljnom grupom klijenata. Razvijanjem naše tehnološke osnove za servisiranje udaljenih klijenata, takođe ćemo poboljšati efikasnost korporativnih kreditnih proizvoda, posebno finansiranje trgovine. Posebno smo posvećeni finansiranju domaćih biznisa, kako bismo dali svoj doprinos razvoju srpske privrede.

Upravljanje rizicima i diversifikacija prihoda od ključnog je značaja za nas.

U 2018. godini prihod od deviznog poslovanja kao deo operativnih prihoda pre umanjenja za troškove rezervisanja iznosio je 48,8%, neto prihod od kamata 43,4%, dok je neto prihod od naknada i provizija bio samo 7,8%. Planiramo da značajno povećamo udeo prihoda od provizija i postepeno povećavamo udeo neto kamatnih prihoda uz konzervativni pristup proceni kreditnog rizika.

Važno je napomenuti da je 2018. bila prva godina od 2012. godine kada je Banka poslovala sa profitom, koji je iznosio RSD 30.358 hiljada. Koeficijent likvidnosti Banke na dan 31. decembra 2018. godine iznosio je 6,34, a koeficijent adekvatnosti kapitala 26,46%, što ukazuje na veoma jaku likvidnosnu i kapitalnu poziciju Banke, i pruža snažnu osnovu za dalji razvoj Banke.

Zahvalni smo našim vernim klijentima, pouzdanim partnerima i iskusnim zaposlenima i obećavamo da ćemo uložiti sve napore da naše usluge budu u skladu sa najvišim bankarskim standardima, i dodatno ojačati našu saradnju.

S poštovanjem,
Marija Stepina,
Predsednik Izvršnog odbora