Izmena u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom
12.03.2021

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je skladu sa izmenama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (Sl.glasnik RS 098/2020) izvršena dopuna obaveznih podataka, koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom po osnovu poslova izvoza i uvoza robe, šifra osnova 112.

Dodata su sledeća obavezna polja:
• rubrika 12a u nalogu za naplatu, i
• rubrika 7a u nalogu za plaćanje
u koja se unose sledeći podaci:

• redni broj / šifra osnova 112 / broj fakture / godina fakture / iznos.

Navedene promene u sadržini platnih naloga primenjivaće se od 01. aprila 2021. godine.

Molimo Vas da, počev od gore navedenog datuma, prilikom dostavljanja naloga za naplatu/plaćanje sa šifrom osnova 112, obavezno popunite gore navedene podatke. Naglašavamo da je važno da podaci o fakturama, odnosno profakturama za uvoz ili izvoz robe budu ispravno navedeni i da odgovaraju broju navedenom u rubrici 44 Jedinstvene carinske isprave.

Nalog za naplatu/plaćanje može da sadrži više pojedinačnih faktura/profaktura za šifru osnova 112, pored kojih je moguće navesti i ostale osnove naplate/plaćanja. Navedena obaveza se odnosi isključivo na šifru osnova 112 (izvoz/uvoz robe).

Napominjemo da se svi statistički podaci iz Vaših naloga dostavljaju Narodnoj banci Srbije. Vrlo je važno da traženi podaci budu tačni i potpuni, kako bi Narodna banka Srbije, u cilju sprovođenja adekvatne kontrole deviznog poslovanja, bila ispravno obaveštena kroz statističke izveštaje.

Za sve dodatne informacije u vezi sa deviznim platnim prometom, možete da nas kontaktirate putem email adrese: inopp@apibank.rs.

Vaša
API Bank AD Beograd