Obaveštenje za klijente
17.03.2020

Poštovani klijenti,

Želimo da vas informišemo, da je u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije, API Banka preduzela neophodne mere radi prevencije širenja virusa COVID-19.

Kao odgovorna kompanija, API Banka preduzima mere za održavanje kontinuiteta poslovanja, a pre svega zaštite i svojih zaposlenih i klijenata. Zarad sigurnosti svih nas, higijenski standardi u našim ekspoziturama, kao i našoj centrali, su dodatno podignuti i održavamo ih na najvišem mogućem nivou.

U cilju bolje prevencije, molimo vas da, kada god je moguće, koristite digitalne platforme API banke, kao što su elektronsko i mobilno bankarstvo i bankomate.
Za više informacija, pogledajte https://www.apibank.rs/stanovnistvo/e-banking/

Hvala na razumevanju i na očekivanoj saradnji, pre svega u cilju samozaštite svih nas.

Vaša API Banka