Saopštenje Udruženja Banaka Srbije povodom podnetih tužbenih zahteva građana
30.09.2021

„Shodno stavu građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 16.09.2021. godine, pozivamo građane koji su tužili banku povodom troškova kredita da se odreknu tužbenih zahteva najkasnije do 31.12.2021. godine, jer će se u tim slučajevima banka odreći prava na naplatu troškova i saglasiće se da svaka strana snosi svoje troškove spora“, saopštilo je Udruženje Banaka Srbije povodom podnetih tužbenih zahteva građana.