VTB Banka a.d. Beograd promenila je ime API Bank
22.10.2018

VTB Banka koja je kupljena 25.07.2018 od strane ruskog bankara i investitora ā€“ gospodina Andreja Å ljahovoja promenila je ime u API Bank (puno ime: API Bank a.d. Beograd).

API Banka planira u narednom periodu da i dalje razvija internacionalno poslovanje kroz osnaživanje poslovnih veza sa evropskim, ruskim i azijskim finansijskim tržiÅ”tima. Banka će nastaviti da posluje kao univerzalna Banka sa Å”irokim proizvodnim portfoliom bankarskih proizvoda sa posebnim fokusom na kreditiranje korporativnih klijenata, dokumentarno poslovanje, međunarodni platni promet i trgovinu valutama. Jedan od prioriteta API Banke biće I unapređenje i razvijanje on-line servisa i usluga za korporativne i retail klijente.

API Banka visoko vrednuje svoje klijente i nastaviće da neguje i obezbeđuje personalizovani pristup za svakog pojedinačnog klijenta. Napominjemo da identifikacija klijenata, brojevi računa i ugovori o već uspostavljenoj saradnji ostaju nepromenjeni. Postojeće platne kartice nastaviće da važe do isteka njihovog roka.

U prvih 9 meseci 2018. godine Banka je ostvarila dobit od 85 miliona RSD, ukupna aktiva Banke iznosi 11 milijardi RSD, a pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosi 22,13%, Ŕto je značajno iznad propisanog procenta.

Andrej Šljahovoj, akcionar Banke i Predsednik Upravnog odbora kaže:

ā€œMislim da Banka ima odličnu osnovu za razvoj poslovanja, jer je interesovanje stranih investitora za ovaj region rastuće poslednjih nekoliko godina. Smatram da primena modernih tehnologija predstavlja značajan podstek za srpsku ekonomiju i finansijski sektor u Srbiji. Sa novim imenom i osnaženim timom mi u API Banci ćemo se fokusirati na razvijanje inovativnih digitalnih reÅ”enja za internacionalno poslovanje, kao i na obezbeđivanje jedinstvene digitalne servisne platforme kojoj će naÅ”i klijenti moći da pristupe gde god da se nalaze Å”irom svetaā€