Podrška za vaše planove

Otkrijte širok spektar gotovinskih
i refinansirajućih kredita

Podrška za vaše planove

Otkrijte širok spektar gotovinskih
i refinansirajućih kredita

Kratkoročni gotovinski krediti
sa fiksnom kamatnom stopom

Sa prenosom zarade
 • Fiksna NKS 6,9% na godišnjem nivou, EKS 11.11%
 • Rok otplate 12 meseci
 • Maksimalan iznos kredita 450.000 rsd
 • Bez naknade za obradu zahteva
 • Obezbeđenje kredita putem administrativne zabrane i menica
 • Bez prenosa zarade
 • Fiksna NKS 7,9% na godišnjem nivou, EKS 8.52%
 • Rok otplate 12 meseci
 • Maksimalan iznos kredita 450.000 rsd
 • Bez naknade za obradu zahteva
 • Obezbeđenje kredita putem administrativne zabrane i menica
 • Kreditni kalkulator

  Izračunajte ratu
  Vrsta kredita *
  Iznos kredita *
  Period otplate *
  * Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

  Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije na linku