Stambeni krediti API Banke

S nama je jednostavnije!
Apliciraj sada

Stambeni krediti API Banke

S nama je jednostavnije!
Apliciraj sada

Devizni stambeni krediti u valuti EUR

Stambeni krediti za nerezidente sa prihodima van teritorije Republike Srbije

Iznos kredita

5.000 EUR – 500.000 EUR
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje /
Rok otplate Od 13 do 240 meseci
Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)* 6M EURIBOR + 5.00%
Metod obračuna kamatne stope Proporcionalni metod
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 1.5 %
Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa 1.200,00 RSD
Provizija za prevremenu otplatu kredita 0.50% -1.00%
Ostali troškovi koji padaju na teret Korisnika kredita** – Trošak Izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
– Trošak procena nepokretnosti (trogodišnje) 120,00 EUR
– Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija 40,00 EUR (godišnje)
– Registracija kredita kod NBS 5.000,00 RSD
– Trošak menica (4 komada) 200,00 RSD
– Trošak overe Založne izjave 31.320,00 RSD
– Trošak upisa hipoteke 55.920,00 RSD
– Trošak pribavljanja lista nepokretnosti 1.100,00 RSD
Obezbeđenje – Hipoteka I reda
– Menice
– Osiguranje nepokretnosti


* Izmena kamatne stope vrši se šestomesečno, računato kalendarski, svakog 30.6. i 31.12. u toku godine.

** U informativne svrhe prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita, na koje banka nema uticajprilikom obračuna EKS-a

REPREZENTATIVNI PRIMER

Kalkulator stambenih kredita

Izračunajte ratu
Vrsta kredita *
Kupoprodajna cena *
Period otplate *
* Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Za više informacija i konkretnu ponudu obratite se našim filijalama.

Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije na linku