Stambeni krediti API Banke

S nama je jednostavnije!
Apliciraj sada

Stambeni krediti API Banke

S nama je jednostavnije!
Apliciraj sada

Stambeni krediti u RSD sa valutnom klauzulom EUR

Stambeni krediti za rezidente državljane Republike Srbije sa prihodima u Republici Srbiji
  • Nominalna kamatna stopa – 6m EURIBOR + 4.50%
  • Rok otplate – 240 meseci
  • Iznos – min 5.000 EUR max 500.000 EUR
  • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva – 0.75% od iznosa odobrenog kredita
  • Obezbeđenje kredita – Hipoteka I reda, Osiguranje nepokretnosti
  • Valuta – RSD sa valutnom klauzulom EUR
  • Minimalno učešće – 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine
REPREZENTATIVNI PRIMER

Kalkulator stambenih kredita

Izračunajte ratu
Vrsta kredita *
Iznos kredita *
Period otplate *
* Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Za više informacija i konkretnu ponudu obratite se našim filijalama.

Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije na linku