Stambeni krediti API Banke

S nama je jednostavnije!
Apliciraj sada

Stambeni krediti API Banke

S nama je jednostavnije!
Apliciraj sada

Dinarski stambeni krediti sa valutnom klauzulom EUR

Rezidenti državljani Srbije sa prihodima u Republici Srbiji

Iznos kredita 5.000 EUR – 500.000 EUR
Valuta kredita Valutna klauzula EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
Rok otplate Od 13 do 240 meseci
Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)* 6M EURIBOR + 3.50%
Metod obračuna kamatne stope Proporcionalni metod
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 0.75%
Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa 350,00 RSD
Provizija za prevremenu otplatu kredita 0.50% -1.00%
Ostali troškovi koji padaju na teret Korisnika kredita** – Trošak Izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
– Trošak procena nepokretnosti (trogodišnje) 120,00 EUR
– Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija 40 EUR (godišnje)
– Trošak menica (4 komada) 200,00 RSD
– Trošak overe Založne izjave 31.320,00 RSD
– Trošak upisa hipoteke 55.920,00 RSD
– Trošak pribavljanja lista nepokretnosti 1.100,00 RSD
Obezbeđenje – Hipoteka I reda
– Menice
– Osiguranje nepokretnosti

 

* Izmena kamatne stope vrši se šestomesečno, računato kalendarski, svakog 30.6. i 31.12. u toku godine.
** U informativne svrhe prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita, na koje banka nema uticaj prilikom obračuna EKS-a.

REPREZENTATIVNI PRIMER

Kalkulator stambenih kredita

Izračunajte ratu
Vrsta kredita *
Kupoprodajna cena *
Period otplate *
* Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Za više informacija i konkretnu ponudu obratite se našim filijalama.

Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije na linku