API Banka izvršila drugi u nizu upis i uplatu VII emisije akcija u 2020.
03.07.2020

API Banka je nastavila da jača svoju kapitalnu bazu finalizovanjem, ove godine druge u nizu emisije novih akcija, u ukupnom iznosu od 360 miliona dinara. Time je akcionar Banke izvršio ukupno povećanje osnovnog kapitala banke u iznosu od 600 miliona dinara u prvoj polovini godine.

 

U skladu sa finansijskim planom, dodatni kapital predstavlja snažnu podršku rastu aktivnosti Banke, koje su većinom orijentisane na pružanje usluga domaćim kompanijama i građanima.

 

Takođe, povećani kapital će omogućiti Banci da se posveti novim strateškim linijama, koje moraju biti jedinstvene i time atraktivne klijentima koji već uživaju široki dijapazon bankarskih usluga u zemlji.

 

Na ovaj način, svi klijenti API Banke mogu biti sigurni da smo stalno posvećeni njihovim potrebama, kao pouzdan partner u ostvarivanju njihovih poslovnih i ličnih razvojnih ciljeva.