Punomoćje za isplatu novčane pomoći od 30 evra
14.05.2021

Za korisnike kojima su otvoreni posebni namenski računi u API Banci, isplata novčane pomoći od 30 evra (3.527,37 dinara u dinarskoj protivvrednosti) za ublažavanje posledica bolesti CoVid-19, na šalterima filijala može se izvršiti na osnovu jednokratnog punomoćja.

Jednokratno punomoćje se izdaje popunjavanjem Obrasca API Banke koji se može preuzeti sa OVOG LINKA, a može se sačiniti i u slobodnoj formi pod uslovom da sadrži sve neophodne podatke. Jednokratno punomoćje nije potrebno dodatno overavati.

Uz jednokratno punomoćje, zaposlenom filijale se obavezno prezentuju lični dokumenti i korisnika i punomoćnika.