DinaCard
debitna kartica

Naručite karticu

DinaCard
debitna kartica

Naručite karticu

DinaCard debitna kartica

Prilikom otvaranje tekućeg računa u API banci automatski postajete korisnik DinaCard debitne kartice, koja će Vam biti izrađena bez troškova izdavanja i godišnjeg održavanja. DinaCard debitnu karticu možete koristiti do visine raspoloživih sredstava na Vašem tekućem računu, kao i za podizanje gotovine na preko 2.500 bankomata i plaćanje roba i usluga na preko 56.000 prodajnih mesta u Srbiji, što je čini najšire prihvaćenom karticom u zemlji.
Pored osnovne kartice koja se izdaje svim klijentima banke koji imaju otvoren tekući račun API Bank a.d. Beograd, klijentima je omogućeno da izdavanjem dodatnih DinaCard kartica ovlaste članove porodice ili bilo koju drugu osobu da raspolažu sredstvima na tekućem računu korisnika osnovne kartice. Lako i jednostavno plaćanje robe i usluga u zemlji, kao i podizanje novca na bankomatima pogodnosti su koje dobijate korišćenjem ove kartice. Procedura za dobijanje kartice je jednostavna – potrebno je samo da otvorite tekući račun u API Bank a.d. Beograd. API Banka izdaje DinaCard platne kartice sa čip tehnologijom. Čip ili smart kartica obezbeđuje maksimalnu sigurnost elektronskog plaćanja. Osnovna funkcija čip kartice jeste plaćanje, koje je na ovoj platformi obogaćeno sigurnosnim i zaštitnim funkcijama koje onemogućavaju zloupotrebu kartice, odnosno kopiranje ili neovlašćeno korišćenje informacija koje se nalaze na čipu.

Savremena tehnologija

Potpuna statistika o računama i karticama, svim plaćanjima i transferima u pogodnoj mobilnoj i internet banci.
Danonoćno
API mBank je dostupna danonoćno i sedam dana u svim krajevima sveta!
Brzo i jednostavno
M-Banking API Bank a.d. Beograd omogućuje Vam brzo, lako i sigurno preko mobilnog telefona obavite sve finansijske transakcije u svim krajevima sveta!
Banka u mobilnom telefonu

Dobijate pristup ka svim uslugama banke:
– pregled svih kartica, računa i depozita
– šabloni za račune
– konvertovanje valuta

Povoljno
Povoljniji kurs konvertovanja valute i niske provizije.