Visa Classic
kreditna kartica

Naručite karticu

Visa Classic
kreditna kartica

Naručite karticu

Visa Classic kreditna kartica

Visa Classic kreditna kartica API Banke namenjena je fizičkim licima za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima sa oznakom VISA, kao i podizanje novca na bankomatima i šalterima banaka koji prihvataju Visa karticu, u zemlji i inostranstvu, a omogućene su i transakcije na internetu. Ovu karticu je moguće koristiti i za refinansiranje postojećih obaveza po kreditnim karticama.

 

UNIQA osiguranje
U paket uz VISA Classic kreditnu karticu, klijenti dobijaju i paket UNIQA osiguranja (putno osiguranje, gubitak/krađa kartice)
UNIQA insurance

Paket osiguranja

Za sve korisnike VISA Classic kreditnih kartica smo pripremili paket osiguranja koji obuhvata:
Zaštitu od krađe/gubitka platne kartice.
Travel servis (organizacija putovanja) – 1 poziv mesečno.
Putno zdravstveno osiguranje sa premijom od 30.000 EUR (za korisnika i članove porodice sa kojima zajedno putuje).
Organizacija pravne i medicinske pomoći – 1 poziv mesečno.

Savremena tehnologija

Potpuna statistika o računama i karticama, svim plaćanjima i transferima u pogodnoj mobilnoj i internet banci.
24/7 dostupna
API mBank je dostupna danonoćno i sedam dana u nedelji u svim krajevima sveta!
Brzo i jednostavno
M-Banking API Bank a.d. Beograd omogućuje Vam brzo, lako i sigurno preko mobilnog telefona obavite sve finansijske transakcije u svim krajevima sveta!
Banka u mobilnom telefonu

Dobijate pristup ka svim uslugama banke:
– pregled svih kartica, računa i depozita
– šabloni za račune
– konvertovanje valuta

Povoljno
Povoljniji kurs konvertovanja valute i niske provizije.