API Banka izvršila treći u nizu upis i uplatu VIII emisije akcija u 2020.
03.09.2020

Danas, 3. septembra, API banka Beograd registrovala je treću emisiju akcija u ovoj godini, povećavši svoj kapital za 360 miliona dinara.

U totalnom iznosu, akcionarski kapital banke povećan je za 8 miliona EUR u 2020. godini.

Na ovaj način, postignuti nivo kapitala predstavlja zdravu osnovu za očuvanje stabilnosti i osiguravanje harmoničnog rasta.

Uprkos poteškoćama sa kojima se suočavaju sve ekonomije na svetskom nivou, API Banka ima snažan plan razvoja u određenim nišama počev od 2021. godine i tim Banke naporno radi na primeni novih usluga za postojeće i nove klijente.