Api Banka se od 22.10.2018. godine uključila u sistem Instant plaćanja
09.11.2018

Api Banka se od 22.10.2018. godine uključila u sistem Instant plaćanja. Na ovaj način klijentima je u velikoj meri olakšano obavljanje platnih transakcija.

Instant platni sistem je novi sistem Narodne banke Srbije za izvršavanje platnog prometa kojim platni sistem Republike Srbije postaje značajno modernizovan.

Uvođenjem instant plaćanja klijentima je omogućena trenutna realizacija platnih naloga 24 sati dnevno, svakog dana u godini, uključujući vikende i državne praznike. Ova usluga omogućuje realizaciju hitnih naloga u iznosu do 300.000 dinara, uključujući i iznos od 300.000 dinara.

Trenutno je omogućeno da se platni nalozi preko novog sistema plaćanja realizuju preko elektronskog i mobilnog bankarstva i na šalterima filijala.