Obaveštenje u vezi sa međunarodnim platnim prometom zbog promena korespodentskih banaka
04.05.2022

Dragi klijenti,

Zbog izmena u korespondentskim bankama, međunarodni platni promet se može obavljati preko više korespondentskih banaka u zavisnosti od valute.
Stoga, kontaktirajte svog menadžera za saradnju sa klijentima koji će vam dati dalja uputstva za plaćanje.
Pružamo profesionalnu uslugu na više jezika: naši menadžeri za saradnju sa klijentima kojii govore srpski, engleski i ruski jezik će vam pomoći da pronađete najbolje rešenje za vaše potrebe.

Vaša API Banka