Imenovan novi član Upravnog odbora API Banke - Branislav Ristić
30.03.2020

Obaveštavamo vas da je dana 30.03.2020. došlo do promena u Upravnom odboru API Banke na osnovu odluke Skupštine banke, kojom se Branislav Ristić imenuje za člana Upravnog odbora.

Branislav Ristić se pridružio timu za upravljanje API bankom sa ciljem da pruži doprinos primenom svog širokog znanja iz oblasti domaćeg prava i praktičnog razumevanja u oblastima u kojima će se banka razvijati.

Detaljnije informacije o njegovoj prethodnoj poslovnoj karijeri možete pogledati ovde