Obaveštenje u vezi sa otplatom kredita putem administrativne zabrane
26.03.2020

Informacija za klijente koji otplaćuju kreditne obaveze putem administrativne zabrane:

Ukoliko otplaćujete kreditne obaveze putem administrativne zabrane, i želite da zaustavite otplatu, vaš poslodavac, od 31.03.2020. godine, treba da izvrši obustavu izvršenja administrativne zabrane za otplatu kreditnih obaveza koje imate u API Banci AD Beograd.

Savetujemo vam da sa svojim poslodavcem proverite da li je upoznat sa ponudom o zastoju u otplati obaveza (moratorijum) koju će primenjivati API Banka AD Beograd i ukoliko je potrebno uputite ga na ovu stranicu našeg sajta kako bi se detaljnije informisao.

Ukoliko želite da nastavite sa otplatom kredita bez korišćenja moratorijuma, ne morate da kontaktirate svog poslodavca za obustavu izvršenja administrativne zabrane. Više informacija o ponudi o zastoju u otplati obaveza (moratorijumu) pogledajte ovde.

Informacija za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju kreditne obaveze, u API Banci AD Beograd, putem administrativne zabrane.

U skladu sa Odlukom Narodne Banke Srbije u vezi sa privremenim merama očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, koji se odnosi na zastoj u otplati obaveza klijenata (moratorijum) u toku trajanja vanrednog stanja, a ne kraće od 90 dana, obaveštavamo vas da od 31. marta 2020. godine izvršite obustavu izvršenja administrativnih zabrana za izmirenje kreditnih obaveza koje vaši zaposleni imaju u API Banci AD Beograd.

Shodno tome da klijenti imaju rok od 10 dana od dana objave ponude moratorijuma na internet prezentaciji Banke, da se izjasne da ne žele da prihvate isti, naknadno ćemo vas obavestiti o vašim zaposlenima koji žele da otplaćuju svoje obaveze putem administrativne zabrane nezavisno od nastupanja moratorijuma.

Po isteku moratorijuma, potrebno je da nastavite sa izvršenjem administrativnih zabrana, a na osnovu dostavljenih podataka od strane API bank, o novom iznosu rate zaposlenog. Za više informacija možete se obratiti na mejl adresu bo.stanovnistvo@apibank.rs