Visa Classic
debitna kartica

Naručite karticu

Visa Classic
debitna kartica

Naručite karticu

Visa Classic debitna kartica

Visa Classic debitnu karticu API Banke mogu dobiti svi zainteresovani klijenti, jednostavnim otvaranjem tekućeg računa.
Kartica omogućava pristup novčanim sredstavima u zemlji i inostranstvu u zavisnosti od stanja na računu i to za plaćanja roba i usluga na prodajnim mestima ili podizanje novca na bankomatima, kao i za transakcije na internetu.

Visa Classic debitna kartica API Banke omogućava korišćenje sledećih usluga bez naknade:
⦁ Podizanje novca na bankomatima API Banke
⦁ Plaćanje roba i usluga u zemlji
⦁ Upit stanja na računu na bankomatima API Banke

Kartica se izdaje sa rokom važenja od 3 godine nakon čega se može jednostavno zameniti novom.

Savremena tehnologija

Potpuna statistika o računama i karticama, svim plaćanjima i transferima u pogodnoj mobilnoj i internet banci.
Danonoćno
API mBank je dostupna danonoćno i sedam dana u svim krajevima sveta!
Brzo i jednostavno
M-Banking API Bank a.d. Beograd omogućuje Vam brzo, lako i sigurno preko mobilnog telefona obavite sve finansijske transakcije u svim krajevima sveta!
Banka u mobilnom telefonu

Dobijate pristup ka svim uslugama banke:
– pregled svih kartica, računa i depozita
– šabloni za račune
– konvertovanje valuta

Povoljno
Povoljniji kurs konvertovanja valute i niske provizije.