Visa Gold
kreditna kartica

Naručite karticu

Visa Gold
kreditna kartica

Naručite karticu

Visa Gold kreditna kartica

VISA Gold kreditna kartica može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na svim trgovačkim mestima koja imaju oznaku VISA, kao i za podizanje gotovine na bankomatima ili za plaćanje na internetu.

Sa VISA Gold kreditnom karticom dostupan Vam je kreditni limit u iznosu do 600.000 dinara, u zavisnosti od Vaše kreditne sposobnosti.

U slučaju da izmirite kompletnu potrošnju (kupovina i keš) iz tekućeg meseca do 15. u narednom mesecu, na taj iznos neće biti obračunata i pripisivana kamata.

Sa Visa Gold karticom API Banke iskoristite brojne popuste i pogodnosti za plaćanja širom sveta.

UNIQA osiguranje
U paket uz VISA Classic kreditnu karticu, klijenti dobijaju i paket UNIQA osiguranja (putno osiguranje, gubitak/krađa kartice) kao i SMS alarm.
Visa Gold kreditna kartica

Uz Gold kartice API Banke obezbedite pristup širokom asortimanu ponuda i promocija, uključujući, hranu i vino, restorane, kupovinu, sport, zabavu i još mnogo toga.

Pronađite svoje favorite na linku.

Paket osiguranja

Za sve korisnike VISA Classic kreditnih kartica smo pripremili paket osiguranja koji obuhvata:
Krađu/gubitak platne kartice
Travel servis (organizacija putovanja) – 1 poziv mesečno.
Putno zdravstveno osiguranje sa premijom od 30.000 EUR EUR (za korisnika i članove porodice sa kojima korisnik kartice zajedno putuje)
Organizacija pravne i medicinske pomoći – 1 poziv mesečno
Nezakonito korišćenje mobilnog telefona, ili SIM kartice od strane trećeg lica
Zaštita od prevare
Zaštita leta i prtljaga
  • Gubitak ili krađa prtljaga
  • Kašnjenje prtljaga preko 12 sati
  • Kašnjenje leta preko 4 sata i gubitak vezanog leta usled kašnjenja

Savremena tehnologija

Potpuna statistika o računama i karticama, svim plaćanjima i transferima u pogodnoj mobilnoj i internet banci.
Danonoćno
API mBank je dostupna danonoćno i sedam dana u svim krajevima sveta!
Brzo i jednostavno
M-Banking API Bank a.d. Beograd omogućuje Vam brzo, lako i sigurno preko mobilnog telefona obavite sve finansijske transakcije u svim krajevima sveta!
Banka u mobilnom telefonu

Dobijate pristup ka svim uslugama banke:
– pregled svih kartica, računa i depozita
– šabloni za račune
– konvertovanje valuta

Povoljno
Povoljniji kurs konvertovanja valute i niske provizije.